Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát

Odkaz na stránky akademického senátu: http://pdf.truni.sk/astu/

 

Predseda senátu: doc. JUDr. Peter Varga, PhD. 

Podpredsedníčka senátu za zamestnaneckú časť: PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH

Podpredsedníčka senátu za študentskú časť: Alexandra Pekná

 

Predsedníctvo akademického senátu tvoria okrem predsedu, podpredsedníčky a podpredsedu:

doc. Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD. - Teologická fakulta

Mgr. Katarína Karabová, PhD. - Filozofická fakulta

doc. PaedDr. Andrej  Závodný, PhD.- Pedagogická fakulta

PhDr. Henrieta Žažová, PhD.- pracoviská Trnavskej univerzity

 

Zoznam členov akademického senátu

Pedagogická fakulta TU:
 

zamestnanecká časť

prof. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.

Mgr. Tomáš Godiš, PhD.,

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
 

študentská časť

Lenka Kalmanová

Mgr. Alexandra Kocianová

Adriana Filipová

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU:
 

zamestnanecká časť

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.,F.R.S.A

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH

doc. Ing. Margaréta Kačmaríková, PhD., MPH

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. MPH
 

študentská časť

Bianka Cisáriková

Petra Miťková

Kristína Dávidíková

 

Právnická fakulta TU:
 

zamestnanecká časť

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

JUDr. Karin Vrtíková, PhD.
 

študentská časť

Petra Adamkovičová

Rebeka Mária Steinová

Viktória Straková

 

Teologická fakulta TU:
 

zamestnanecká časť

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

doc. ThDr. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

prof. Dr.theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD.
 

študentská časť

Samuel Kravec

Bc. Mgr. Ján Kniez

Benedikt Kočamba

 

Filozofická fakulta TU:
 

zamestnanecká časť

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

doc. Mgr. Michal Kohút, PhD.

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.
 

študentská časť

Naďa Babjaková

Katarína Kleinová

Alexandra Pekná

 

Nefakultná súčasť:

       PhDr. Henrieta Žažová, PhD.