Skočiť na hlavný obsah

Správna rada

Zloženie:

Predseda:                   

 

Podpredseda:    

 

               

Členovia:                      Mgr. József Berényi

                                        (funkčné obdobie 3.2.2023 - 2.2.2028)

                                        Mgr. Stanislav Daniel

                                        (funkčné obdobie 1.2.2023 - 31.1.2025)

                                        JUDr. Martin Krivák

                                        (funkčné obdobie 26.4.2023 - 25.4.2028)

                                        RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

                                        (funkčné obdobie 1.2.2023 - 31.1.2028)

                                        Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.

                                        (funkčné obdobie 1.2.2023 - 31.1.2028)

                                        Ing. Igor Rintel

                                        (funkčné obdobie 1.2.2024 – 31.1.2029)

                                        doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

                                        (funkčné obdobie 3.2.2023 - 2.2.2028)

                                        Mgr. Martin Venhart, PhD.

                                        (funkčné obdobie 3.2.2023 - 2.2.2025)

                                        JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

                                        (funkčné obdobie 1.2.2023 - 31.1.2025)

               

Tajomníčka:                 PhDr. Adriana Krupová, PhD.

                                         Tel.č.: +421 33 59 39 395

                                         E-mail: adriana.krupova [at] truni.sk
 

Štatút Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave PDF

Vyhodnotenie dohodnutých cieľov a ukazovateľov

Ročný plán úloh Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2023 (vyhodnotenie) december
Koncepcia rozvoja Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2019 – 2023 (Vyhodnotenie)

Zápisnice a správy o činnosti Správnej rady TU od roku 2023

8. riadne zasadnutie Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave 14. február 2024
7. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 14. december 2023
6. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 20. november 2023
Zmeny štatútu Správnej rady TU schválené na rokovaní Správnej rady TU 20. november 2023
5. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 16. október 2023
4. zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 15. august 2023
Mimoriadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 27. jún 2023
3. zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 26. apríl 2023
2. zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 16. marec 2023
1. zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 3. marec 2023
Ustanovujúce zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 14. február 2023

Zápisnice a správy o činnosti Správnej rady TU do roku 2022
Správy o činnosti Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

Správa o činnosti Správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2022
Správa o činnosti Správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2021
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2020
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2018
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2017
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2016
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2015
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2014
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2013
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2012
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2011
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2010
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2009
Správa o činnosti správnej rady Trnavskej univerzity za rok 2008

Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady Trnavskej univerzity

39. zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 10. novembra 2022
38. zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 23.jún 2022
37. zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 2. december 2021
36. zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 22. máj 2021
35. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 3. decembra 2020
34. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 18. júna 2020
33. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 28.11. 2019
32. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 16.5. 2019
31. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 29.11. 2018
30. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 10. 5. 2018
29. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 9.11.2017
28. riadne zasadanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 10. 5. 2017
27. riadne zasadanie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 24. 11. 2016
26. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 28. 4. 2016
25. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 8. 10. 2015
24. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 29. 4. 2015
23. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 17. 9. 2014
22. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 21. 5. 2014
21. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave 19.12.2013
20.riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 15. 5. 2013
19. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 26. 9. 2012
18. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 26. 4. 2012
17. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 1. 12. 2011
16. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 11. 10. 2011
15. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 2. 3. 2011
14. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 14. 12. 2010
13. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 26. 04. 2010
12. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 2. 10. 2009
10. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 23.4.2009
9. riadne zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity 8.12.2008