Skočiť na hlavný obsah

Výročné správy Trnavskej univerzity v Trnave

Výročná správa o činnosti Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2023

Výročná správa o činnosti Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2022

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2022
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

Výročná správa o činnosti Trnavskej univerzity za rok 2021

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2021
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

Výročná správa o činnosti Trnavskej univerzity za rok 2020
VS o činnosti 2020 - tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti Trnavskej univerzity za rok 2019
VS o činnosti 2019 - tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2018
VS o činnosti 2018 - tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2017
VS o činnosti 2017 - tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2016
VS o činnosti 2016 - tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2015
VS o činnosti 2015 - tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2014

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2014
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2013

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2013
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2012
Tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2012
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2011
Tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení TU za rok 2011
Tabuľková príloha
Komentár k tabuľkovej prílohe
Ďalšie prílohy

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2010
Tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení TU za rok 2010
Tabuľková príloha
Komentár k tabuľkovej prílohe
Ďalšie prílohy

Výročná správa o činnosti TU za rok 2009.   PDF
Tabuľková príloha k VS o činnosti XLS
Komentár a tabuľky k VS o hospodárení PDF PDF

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2008   PDF

Výročná správa o činnosti TU za rok 2007   PDF

Výročná správa o činnosti TU za rok 2006   PDF

Výročná správa o činnosti TU za rok 2005  PDF

Výročná správa o činnosti TU za rok 2004   PDF