Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Výročné správy Trnavskej univerzity v Trnave

trnavská univerzita 

Výročná správa o činnosti Trnavskej univerzity za rok 2019

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2018

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2017

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2016

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2015

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2014

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2014
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2013

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2013
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2012
Tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2012
Tabuľková časť
Komentár k tabuľkovej časti
Prílohová časť

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2011
Tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení TU za rok 2011
Tabuľková príloha
Komentár k tabuľkovej prílohe
Ďalšie prílohy

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2010
Tabuľková príloha

Výročná správa o hospodárení TU za rok 2010
Tabuľková príloha
Komentár k tabuľkovej prílohe
Ďalšie prílohy

Výročná správa o činnosti TU za rok 2009.   PDF
Tabuľková príloha k VS o činnosti XLS
Komentár a tabuľky k VS o hospodárení PDF PDF

 

Výročná správa o činnosti TU za rok 2008   PDF

Výročná správa o činnosti TU za rok 2007   PDF

Výročná správa o činnosti TU za rok 2006   PDF

Výročná správa o činnosti TU za rok 2005  PDF

Výročná správa o činnosti TU za rok 2004   PDF