Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát TU

15. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta/kandidátku na člena/členku Správnej rady TU
Zoznam navrhnutých kandidátok v doplňujúcej voľbe zástupcov študentov TU do ŠRVŠ SR
Doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl
14. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
13. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
1. riadne online zasadnutie študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
12. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
11. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
10. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave - FZaSP
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave - FF
Správa o činnosti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2022
9. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
8. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Predĺženie termínu na predkladanie návrhov na kandidátov/kandidátky na členov/členky Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave
7. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov/kandidátky na členov/členky Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave
6. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
5. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
1. mimoriadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
4. riadne (prezenčné) zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Správa o činnosti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2021
3. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
2. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Vyhlásenie výsledkov volieb do Študentskej rady vysokých škôl 2021 -2024
Zoznam navrhnutých kandidátov do ŠRVŠ 2021 - 2024
Vyhlásenie voľby do Študentskej rady vysokých škôl
1. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Ustanovujúce zasadnutie AS TU 21.10.2021
Vyhlásenie výsledkov volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 2021
Zoznam kandidátov do AS TU za zamestnaneckú časť akademickej obce nefakultných súčastí TU
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Stanovisko AS TU v Trnave
15. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Správa o činnosti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020
14. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
13. riadne online zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Dodatok k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Trnavskej univerzity zo 6. novembra 2020
Voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity
Správa o činnosti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019
12. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl
Zoznam navrhnutých kandidátov na doplňujúcu voľbu zástupcov študentov TU v Trnave do ŠRVŠ SR
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl
11. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
10. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Zverejnenie výsledkov z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave
9. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Oznámenie o návrhoch na kandidátov na funkciu rektora TU v Trnave na funkčné obdobie 2019 – 2023
Životopis profesor Bílik
Životopis profesor Rábik
Vyhlásenie novej voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2019 – 2023
8. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Informácia o kandidátoch na funkciu rektora TU
Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2019 – 2023
Správa o činnosti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018
Vyhlásenie výsledkov volieb do Študentskej rady vysokých škôl
Zoznam navrhnutých kandidátov na voľbu zástupcu študentov TU do ŠRVŠ SR na funkčné obdobie 2018-2021
VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL 2018
Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS TU_2018_PF
Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS TU_2018_FF
Vyhlásenie výsledkov volieb do AS TU_TFTU
Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb 2018_PdF
5. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Správa o činnosti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017
4. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl
Zoznam navrhnutých kandidátov na doplňujúcu voľbu zástupcov študentov TU do ŠRVŠ SR
Doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl
3. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
2. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Správa o činnosti AS TU za rok 2016
1. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Ustanovujúce zasadnutie AS TU
Vyhlásenie výsledkov volieb do AS TU v Trnave
Vyhlásenie výsledkov volieb do Študentskej rady vysokých škôl
Zoznam navrhnutých kandidátov na voľbu zástupcu študentov TU do ŠRVŠ SR na funkčné obdobie 2016-2018
Zoznam kandidátov do AS TU za zamestnaneckú časť akademickej obce nefakultných súčastí TU
Voľby do Študentskej rady vysokých škôl
15. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Vyhlásenie volieb do AS TU
14. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
1. riadne zasadnutie Študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Správa o činnosti AS TU za rok 2015
13. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
VYHLÁSENIE výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za zamestnaneckú časť PrF
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ASTU za zamestnaneckú časť PrF
12. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
11. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
VYHLÁSENIE výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za študentskú časť Teologickej fakulty
VYHLÁSENIE výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za študentskú časť Právnickej fakulty
VYHLÁSENIE výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za študentskú časť Pedagogickej fakulty
VYHLÁSENIE výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za zamestnaneckú časť FZaSP
VYHLÁSENIE výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za študentskú časť FZaSP
VYHLÁSENIE výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za zamestnaneckú časť Filozofickej fakulty
VYHLÁSENIE výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za študentskú časť Filozofickej fakulty
Vyhlásenie dopln. volieb AS PrF TU do študentskej časti AS TU
Vyhlásenie dopln. volieb AS TF TU do študentskej časti AS TU
10. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
9. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Zverejnenie výsledkov z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave
8. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Životopis-Marek-Šmid_február_2015
Návrh kandidáta 2015
Správa o činnosti AS TU za rok 2014
Vyhlásenie volieb rektora 2015
Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠRVŠ
Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ
5. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠRVŠ
Doplňujúce voľby do ŠRVŠ
Správa o činnosti ASTU 2013
4. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
VYHLÁSENIE výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za zamestnaneckú časť Teologickej fakulty TU
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ASTU za zamestnaneckú časť TF
Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do ASTU za zamestnaneckú časť FZaSP
Vyhlásenie výsledkov volieb do Študentskej rady vysokých škôl
Zoznam navrhnutých kandidátov na voľbu zástupcu študentov Trnavskej univerzity do ŠRVŠ
Dodatok č. 2 Postupu voľby rektora
Vyhlásenie doplňujúcich voľieb do ŠRVŠ
Dodatok Zásad volieb do ŠRVŠ
Dodatok č. 2 Zásad volieb do AS TU
Dodatok Rokovacieho poriadku
Správa o činnosti ASTU 2012
Vyhlásenie výsledkov volieb na voľné miesta - zamestnaci_FZaSP
Vyhlásenie výsledkov volieb na neobsadené miesta členov AS TU za študentskú a zamestnaneckú časť PF TU
Vyhlásenie výsledkov volieb do AS TU za študentskú časť TF TU
Vyhlásenie výsledkov volieb do AS TU za študentskú časť FZaSP
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS TU a AS FZaSP
Vyhlásenie volieb na neobsadené miesto člena študentskej časti AS TU za TF TU
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ASTU FZaSP
Vyhlásenie volieb do ASTU PrF
Dodatok č.1 k zásadám volieb do AS TU
Oznámenie výsledkov volieb do AS TU
Vyhlásenie volieb ASTU 2012
Vyhlásenie volieb RTU 2012