E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Legislatíva a základné normy TU

 
 
Výška školného na akademický rok 2019/2020
(Vyhláška rektora TU č. 11/ 2018)
 
 
 
 
Výška školného na akademický rok 2018/2019
(Vyhláška rektora TU č. 12/ 2017)
(Vyhláška rektora TU č. 9/2016)
 
(Vyhláška rektora TU č. 9/2015)