Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Legislatíva a základné normy TU

Poplatky za ubytovanie a služby v Študentskom domove Petra Pázmaňa

Dodatok č.2 k smernici č. 15/2014 platový poriadok

Dodatok č. 4 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2003 o vykonávaní podnikateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave

Organizačný poriadok  Univerzity tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2020
"Cena rektora Trnavskej univerzity v Trnave udeľovaná študentom pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka Trnavskej univerzity v Trnave"

Poplatky za ubytovanie a služby v Študentskom domove Petra Pázmaňa

Výška školného na akademický rok 2020/2021
(Vyhláška rektora TU č. 10/ 2019)

Dodatok č. 1 k vyhláške rektora č. 10/2019

Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave z 15. 4. 2019

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2019 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave

Kritériá na pridelenie ubytovania študentov Trnavskej univerzity v Trnave

Harmonogram ubytovacieho procesu 

Žiadosť o ubytovanie - zahraničný študent (incoming student)

Odstúpenie od ubytovania

 
 
Výška školného na akademický rok 2019/2020
(Vyhláška rektora TU č. 11/ 2018)
 
 
 
 
Výška školného na akademický rok 2018/2019
(Vyhláška rektora TU č. 12/ 2017)
(Vyhláška rektora TU č. 9/2016)
 
(Vyhláška rektora TU č. 9/2015)