Skočiť na hlavný obsah

Akčné plány zlepšovania

Akčné plány zlepšovania, resp.  opatrenia prijíma vedenie univerzity na základe internej spätnej väzbyperiodickej hodnotiacej správe univerzity zo strany Rady pre vnútorné hodnotenie kvality TU, resp. k vnútornej hodnotiacej správe vnútorného systému.

 

Predchádzajúce (staršie) akčné plány zlepšovania