Skočiť na hlavný obsah

Súvisiaca legislatíva

Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave na národnej úrovni vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä

Vnútorný systém univerzity na medzinárodnej úrovni vychádza z

image-20220310151613-1

 


Zákony a vyhlášky

 

Zákony

Kompletný zoznam zákonov pre vysoké školy: https://www.minedu.sk/12284-sk/zakony/

 

Vyhlášky

Kompletný zoznam vyhlášok MŠVVaŠ pre vysoké školy: https://www.minedu.sk/12275-sk/vyhlasky/

 


Dokumenty SAAVŠ

 

 


Interné materiály

 

  • Interné centrálne úložisko (sharepoint) vnútorného systému TU, vrátane dokumentácie RVHK (vstup na úložisko je možný pre poverené osoby prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré používajú do ostatných univerzitných systémov, alebo ktoré obdržali od administrátora centrálneho úložiska)
  • Intranet TU (obsahuje kompletný zoznam vnútorných predpisov podľa roku schválenia)