Skočiť na hlavný obsah

Kontakty na osoby zodpovedné za vnútorný systém


JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

  • prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

  • predsedníčka RVHK

  • koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ

 

Kontaktné údaje:

e-mail: zuzana.nevolna [at] truni.sk

tel: +421 33 5939 206

 


PhDr. Adriana Krupová, PhD.

  • riaditeľka Oddelenia pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality

  • riaditeľka kancelárie rektora

  • koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ

 

Kontaktné údaje:

e-mail: adriana.krupova [at] truni.sk

tel.: +421 33 5939 395

fax: +421 33 5511129

kancelária: R-TU, 1. posch., Hornopotočná 23, 918 43 Trnava