Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stredisko čipových kariet (SČK)

Informácie o prolongácii preukazu študenta

V súlade s ustanovením § 67  ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je preukaz študenta dokladom o štúdiu a na preukaze študenta je "...vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu ...".

Informácie o zhotovení preukazu študenta

Študenti Trnavskej univerzity (najmä novoprijatí, ktorí nemajú preukaz TU; neplatí pre študentov TU pokračujúcich v magisterskom alebo doktorandskom štúdiu) môžu požiadať o jeden z nasledovných typov preukazu študenta:
    Odoberať Stredisko čipových kariet (SČK)