Skočiť na hlavný obsah

Mobilita študentov

 

 

1)  Študijný pobyt
 

Študent môže v rámci programu ERASMUS+ absolvovať pobyt v zahraničí a to v trvaní minimálne 3 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Dobu 12 mesiacov      v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s Erasmus+ stážou.

Erasmus+ študentom sa môže stať každý študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia a je zapísaný na štúdium na Trnavskej univerzite. Výberového konania sa môže zúčastniť už ako študent prvého ročníka. Študent je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe, alebo má trvalý pobyt v SR (alebo dlhodobý prechodný pobyt za účelom štúdia), je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR. 

Zahraničnú univerzitu si vyberajte podľa svojej fakulty, nezabudnite si v zozname bilaterálnych zmlúv na dolnej lište zoznamu zvoliť vašu fakultu!

2)  Stáže študentov

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností.

3) OLS On-line jazyková podpora

Všetci účastníci  študentskej mobility/štúdium/stáž) v rámci ERASMUS+, sú povinní pred odchodom a po príchode z mobility absolvovať on-line jazykový kurz(OLS). Nástroj jazykovej podpory tzv. OLS – On-line Linguistic Support, viac v prílohách. 

4) Dokumenty

5) Zoznamy schválených študentov