Skočiť na hlavný obsah

Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+

Termín podávania medziinštitucionálnych zmlúv je 31. január bežného roka. Ak má partnerská univerzita iný (skorší) termín , treba ho rešpektovať. Zmluvy predložené po uvedenom termíne nebudú pre nadchádzajúci akademický rok uznané.

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za Trnavskú univerzitu v Trnave musí byť podpísaná katedrovým/fakultným koordinátorom a následne inštitucionálnym koordinátorom.

Medziinštitucionálne zmluvy o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s katedrami univerzít členských štátov EÚ, krajín EHP/EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko) a s kandidátskymi krajinami (Turecko, Macedónsko).

Zahraničnú univerzitu si vyberajte podľa svojej fakulty, nezabudnite si v zozname bilaterálnych zmlúv na dolnej lište zoznamu zvoliť vašu fakultu!

Univerzity v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Portugalsku, Francúzsku a Taliansku zvyčajne ponúkajú veľmi málo predmetov v angličtine, preto je podmienkou alebo prinajmenšom aspoň veľkou výhodou vedieť jazyk krajiny, v ktorej sa nachádza univerzita, o ktorú máte záujem.Vo vlastnom záujme si treba zistiť jazyk výučby ponúkaných predmetov na daný semester priamo na univerzite (priamo po kliknutí na názov univerzity), o ktorú máte záujem a prispôsobiť sa, t.j. vybrať si inú univerzitu alebo sa zapísať na intenzívny kurz požadovaného jazyka.

Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+