Skočiť na hlavný obsah

Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa môžu uzatvárať s fakultami/katedrami univerzít členských štátov EÚ, krajín EHP/EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a s kandidátskymi krajinami (Severomacedónska rep., Turecká rep., Srbská rep.).

Zahraničnú univerzitu si vyberajte podľa svojej fakulty v uvedenom zozname. Zoznam partnerských univerzít je "živý" dokument, ktorý bude aktualizovaný v prípade zmien dohôd s partnerskými univerzitami alebo dohôd s novými partnermi. 

Univerzity v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Portugalsku, Francúzsku a Taliansku zvyčajne ponúkajú veľmi málo predmetov v angličtine, preto je podmienkou alebo prinajmenšom aspoň veľkou výhodou vedieť jazyk krajiny, v ktorej sa nachádza univerzita, o ktorú máte záujem. Vo vlastnom záujme si treba zistiť jazyk výučby ponúkaných predmetov na daný semester priamo na univerzite (priamo po kliknutí na názov univerzity), o ktorú máte záujem a prispôsobiť sa, t.j. vybrať si inú univerzitu alebo sa zapísať na intenzívny kurz požadovaného jazyka.

Zoznam partnerských univerzít Erasmus+ 2022/2023-2027/2028

Posledná aktualizácia: 26.09.2023