Skočiť na hlavný obsah

Medzinárodná kreditová mobilita (KA171)

SPOLUPRÁCA S KRAJINAMI  MIMO  EÚ (Medzinárodná kreditová mobilita)  -  KA171

 STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE

Medzinárodná kreditová mobilita umožňuje spoluprácu vysokých škôl v krajinách programu s partnerskými krajinami vo svete. Európske vysokoškolské inštitúcie môžu spolupracovať s partnerskými krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ KA171 mobility jednotlivcov s partnerskými krajinami.

 

Na základe schválených projektov spolupracuje Trnavská univerzita v Trnave s partnerskými univerzitami v krajinách:

Číslo zmluvy: 2023-1-SK01-KA171-HED-000129084

Začiatok projektu: 01/08/2023

Koniec projektu: 31/07/2026

Zapojené TRUNI fakulty: FZaSP, PDF, TF

Krajiny: Čile, Indonézia, Keňa, Malajzia, Nepál, Uruguay, USA

 

Číslo zmluvy: 2022-1-SK01-KA171-HED-000076046

Začiatok projektu: 01/08/2022

Koniec projektu: 31/07/2025

Zapojené TRUNI fakulty: PDF, PRF, TF

Krajiny: India, Indonézia, Keňa, Ukrajina, USA

 

Medzinárodná kreditová mobilita zahŕňa mobilitu študentov na štúdium a mobilitu zamestnancov vysokých škôl  vo forme výučby alebo školení. Mobility sa realizujú na základe podpísanej medziinštitucionálnej dohody s vysokou školou v partnerskej krajine. Trvanie študentskej mobility je priemerne 3 mesiace.

Mobilita zamestnancov vysokých škôl realizovaná vo forme výučby a školení, pričom oprávnení účastníci mobility sú zamestnanci vysokých škôl z krajiny programu a vysokých škôl z partnerskej krajiny

 - v prípade výučby: minimálne 8 hodín  výučby/týždeň

- mobilita sa musí realizovať v krajine inej ako je krajina pobytu  zamestnanca a tiež odlišnej od krajiny, v ktorej je zriadená vysielajúca organizácia

- trvanie mobility: minimálne 5 dní (bez dní cesty)  maximálne 2 mesiace

- aktuálne uplatňované sadzby pre projekt KA171 2022 a KA171 2023

Pre viac informácií o projekte, nových návrhov spolupráce, procese a výbere kandidátov prosím kontaktujte maria.hercegova [at] truni.sk (subject: Erasmus%20KA171) .

 

Články a reportáže o programe Erasmus+ KA171:

Reportáž s účastníkmi z Nepálu

Učiteľská mobilita v Indonézii 2023

Indonézia 2022

Reportáž Indonézia