Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie Erasmus+

Kontaktné informácie a fakultní koordinátori

Vítame Vás na stránkach oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity v Trnave. Naše oddelenie je organizačne začlenené do rektorátu Trnavskej univerzity, medzi útvary riadené prorektormi, konkrétne prorektorom pre  oblasť vonkajších vzťahov a spoluprácu.

Odoberať Informácie Erasmus+