Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie Erasmus+

Po návrate z Erasmus pôjdu študenti do karantény v zariadeniach ministerstva vnútra

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si dovoľuje informovať o nových opatreniach týkajúcich sa fungovania program Erasmus+ v sektore vysokoškolského vzdelávania v súvislosti so zasadaniami Ústredného krízového štábu SR a s mimoriadnym rokovaním vlády SR 15. marca 2020 týkajúceho sa šírenia ochorenia CoVID-19.

Kontaktné informácie a fakultní koordinátori

Vítame Vás na stránkach oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity v Trnave. Naše oddelenie je organizačne začlenené do rektorátu Trnavskej univerzity, medzi útvary riadené prorektormi, konkrétne prorektorom pre  oblasť vonkajších vzťahov a spoluprácu.

Najnovšie informácie

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
ERASMUS kód: SK TRNAVA01
PIC kód: 994330026

Odoberať Informácie Erasmus+