Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Mobilita pracovníkov VŠ

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov i na partnerských vysokoškolských inštitúciách v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

Kritéria mobility pracovníkov na Trnavskej univerzite - 2018/2019

Pred mobilitou

Prihláška pracovníka VŠ
Mobility staff - teachning - agreement - ENG
Mobility staff - training - agreement - ENG
Mobilita zamestnancov - výučba - zmluva - SJ
Mobilita zamestnancov - školenia - zmluva SJ
Bankové údaje

Po mobilite: 

Potvrdenie o dĺžke pobytu-stáž
Potvrdenie o dĺžke pobytu-výučba

Sadzby grantov pre VŠ zamestnancov v programe ERASMUS+ - rok 2017

Sadzby grantov pre VŠ zamestnancov v programe ERASMUS+ - rok 2018