Skočiť na hlavný obsah

Mobilita pracovníkov VŠ

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov i na partnerských vysokoškolských inštitúciách v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

Kritéria mobility pracovníkov na Trnavskej univerzite - 2019/2020

Pred mobilitou

Prihláška pracovníka na mobilitu
Teaching - Mobility agreement for teachning - ENG
Training - Mobility agreement for training  - ENG
Výučba - Zmluva o výučbe - SJ
Školenie - Zmluva o školení - SJ
Bankové údaje

Po mobilite: 

Potvrdenie o dĺžke pobytu-stáž
Potvrdenie o dĺžke pobytu-výučba