Skočiť na hlavný obsah

Mobilita pracovníkov VŠ

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov i na partnerských vysokoškolských inštitúciách v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

mobilita_pracovnikov-kriteria_2021.doc

Pred mobilitou

Prihláška pracovníka na mobilitu

Program_mobility_vyucba_sk_2021.docx

Program_mobility_skolenia_2021.docx

Staff_mobility_agreement_teaching_2021.docx

Staff_mobility_agreement_training_2021_V2.docx

Bankové údaje

Po mobilite: 

Potvrdenie o dĺžke pobytu-stáž
Potvrdenie o dĺžke pobytu-výučba