Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

ErasmusDays aj na Trnavskej univerzite v Trnave

Rok 2020 je náročný pre všetkých z dôvodu vypuknutia pandémie koronavírusu. Všetko, čo platilo doteraz a bolo pre nás automatické, zrazu automaticky neplatí. Postupne si zvykáme  na novú situáciu. Pandémia veľmi výrazne ovplyvnila cestovanie, s ktorým sú spojené aj zahraničné študentské mobility.

V dňoch 15 – 17. októbra 2020 sa konajú plánované celoeurópske #ErasmusDays. Pôvodný plán nášho oddelenia vonkajších vzťahov bol usporiadať workshopy, prednášky, výstavu fotografií z mobilít, zorganizovať tradičné stretnutia zahraničných študentov so slovenskými študentami a formou spoločnej diskusie predstaviť z našej strany program Erasmus+ aj všetkým novým študentom na univerzite. 

Núdzový stav nás veľmi obmedzil. Preto sme sa podobne ako vyučovací proces presunuli do online priestoru a prihovárame sa Vám aspoň touto formou. 

Všetci z počutia poznáte program Erasmus+, a preto jeho výhody nemusíme teraz predstavovať. Na univerzite pracuje aj študentská organizácia ESN Trnava, ktorá združuje študentov dobrovoľníkov a pomáha s organizovaním eventov a poznávacích aktivít pre zahraničných študentov. Študentská organizácia ESN Trnava zastrešuje tieto aktivity nielen pre Trnavskú univerzitu v Trnave, ale aj pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda.

Napriek celej situácii sa budú konať výberové konania pre štúdium v budúcom akademickom roku už v mesiaci november, prosím, sledujte stránky Vašich fakúlt.

Pevne veríme, že pandémiu sa nejakým spôsobom podarí dostať pod kontrolu a mobility opäť ožijú. Napriek ťažkej situácii v tomto roku niekoľko študentov Trnavskej univerzity na svoj Erasmus pobyt vycestovalo. Radi sa podelíme s Vami o ich zážitky a fotografie aj v tomto priestore.

Týmto by sme Vám chceli ukázať niekoľko nezabudnuteľných okamihov zo života zahraničných študentov na pôde našej univerzity. Fotografie vznikli pri rôznych príležitostiach v minulom akademickom roku. Každoročne usporadúvame v spolupráci s ESN Trnava pre zahraničných študentov Welcome tour Trnava, večery národných tradícií, ale aj venčenie psíkov z útulku, alebo charitatívne večery pre ľudí bez domova.

Spoločne dúfajme, že sa všetko podarí vrátiť do normálu v priebehu niekoľkých mesiacov a budete to práve Vy, ktorí budete mať možnosť vyskúšať si svoj Erasmus.

Autorka: Ing. Eva Filipová
medzinárodná spolupráca (prichádzajúci Erasmus študenti, všetky mobility v rámci programu ERASMUS+ KA107)

foto: archív Erasmus+

Všetky fotografie nájdete v galérii na Facebooku.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že nás podporujete aj takto!

      

 

erasmus days trnava university
erasmus days trnava university
erasmus days trnava university
erasmus days trnava university
erasmus days trnava university
erasmus days trnava university
erasmus days trnava university
erasmus days trnava university
erasmus days trnava university