Skip to main content

ErasmusDays aj na Trnavskej univerzite v Trnave

Rok 2020 je náročný pre všetkých z dôvodu vypuknutia pandémie koronavírusu. Všetko, čo platilo doteraz a bolo pre nás automatické, zrazu automaticky neplatí. Postupne si zvykáme  na novú situáciu. Pandémia veľmi výrazne ovplyvnila cestovanie, s ktorým sú spojené aj zahraničné študentské mobility.

V dňoch 15 – 17. októbra 2020 sa konajú plánované celoeurópske #ErasmusDays. Pôvodný plán nášho oddelenia vonkajších vzťahov bol usporiadať workshopy, prednášky, výstavu fotografií z mobilít, zorganizovať tradičné stretnutia zahraničných študentov so slovenskými študentami a formou spoločnej diskusie predstaviť z našej strany program Erasmus+ aj všetkým novým študentom na univerzite. 

Núdzový stav nás veľmi obmedzil. Preto sme sa podobne ako vyučovací proces presunuli do online priestoru a prihovárame sa Vám aspoň touto formou. 

Všetci z počutia poznáte program Erasmus+, a preto jeho výhody nemusíme teraz predstavovať. Na univerzite pracuje aj študentská organizácia ESN Trnava, ktorá združuje študentov dobrovoľníkov a pomáha s organizovaním eventov a poznávacích aktivít pre zahraničných študentov. Študentská organizácia ESN Trnava zastrešuje tieto aktivity nielen pre Trnavskú univerzitu v Trnave, ale aj pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda.

Napriek celej situácii sa budú konať výberové konania pre štúdium v budúcom akademickom roku už v mesiaci november, prosím, sledujte stránky Vašich fakúlt.

Pevne veríme, že pandémiu sa nejakým spôsobom podarí dostať pod kontrolu a mobility opäť ožijú. Napriek ťažkej situácii v tomto roku niekoľko študentov Trnavskej univerzity na svoj Erasmus pobyt vycestovalo. Radi sa podelíme s Vami o ich zážitky a fotografie aj v tomto priestore.

Týmto by sme Vám chceli ukázať niekoľko nezabudnuteľných okamihov zo života zahraničných študentov na pôde našej univerzity. Fotografie vznikli pri rôznych príležitostiach v minulom akademickom roku. Každoročne usporadúvame v spolupráci s ESN Trnava pre zahraničných študentov Welcome tour Trnava, večery národných tradícií, ale aj venčenie psíkov z útulku, alebo charitatívne večery pre ľudí bez domova.

Spoločne dúfajme, že sa všetko podarí vrátiť do normálu v priebehu niekoľkých mesiacov a budete to práve Vy, ktorí budete mať možnosť vyskúšať si svoj Erasmus.

Autorka: Ing. Eva Filipová
medzinárodná spolupráca (prichádzajúci Erasmus študenti, všetky mobility v rámci programu ERASMUS+ KA107)

foto: archív Erasmus+

Všetky fotografie nájdete v galérii na Facebooku.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že nás podporujete aj takto!