Skočiť na hlavný obsah

Študentská jedáleň

Hlavným poslaním prevádzky Študentskej jedálne Trnavskej univerzity v Trnave je poskytovať stravovacie služby vysokého štandardu pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave, pre zamestnancov univerzity ako aj pre iných záujemcov v zmysle platných právnych predpisov. 

Študentská jedáleň Trnavskej univerzity v Trnave zabezpečuje:

  • Stravovanie študentov, doktorandov, zamestnancov prostredníctvom bezlístkového elektronického objednávania jedál a minútiek z aktuálneho menu - na základe zálohovej platby uloženej na karte študenta alebo zrážky zo mzdy za odobratú stravu u zamestnanca. Minimálny vklad na kartu musí činiť 15 EUR. Stravovanie pre zamestnancov iných organizácií a firiem i ďalších osôb podľa záujmu.
  • Slávnostné stolovanie pri rôznych príležitostiach - formou banketov, recepcií, alebo kombinovaného slávnostného stolovania - pri promóciách, obhajobách, habilitáciách, inauguráciách, životných a pracovných jubileách, svadobných hostinách a pod. Tiež zabezpečuje cateringové služby, občerstvenie na rôzne semináre, kongresy, konferencie, porady, školenia, kurzy a pod. - formou teplých bufetov, studených jedál, bagiet, obložených chlebíčkov, pagáčov a studených jedál vrátane kompletného nápojového servisu (teplé i studené nápoje atď.), a to tak v priestoroch Študentskej jedálne a priestoroch fakúlt TU.

Kontakty:

Bc. Marcela Hačová Lucia Struková
vedúci prevádzky študentskej jedálne  referent pre stravovanie
tel.: 033/5939 333, fax: 033/5939 300  tel. č.: 033/5939 386
e-mail: marcela.hacova [at] truni.sk  e-mail: lucia.strukova [at] truni.sk

Ďalšie informácie:
Aktuálny jedálny lístok a objednanie stravy cez internet - http://strava.truni.sk
Informácie k systému CardPay
Doplnenie kreditu na účte stravníka v Cardpay bankovým prevodom - Zmena od 1.11.2023

Informácie o spoločnosti GTH catering s.r.o. - poskytovateľ služieb stravovania
Podpora stravovacích služieb


O Z N A M

 Prevádzkové hodiny Študentskej jedálne Trnavskej univerzity v Trnave,
 ul. Hornopotočná  23, Trnava

Výdaj obedov: pondelok – piatok od 11:00 – 13:45 hod.
Výdaj minútkových jedál:             od 11:00 - 14:00 hod.
Otváracie hodiny - bufet:             od 11:00 - 14:00 hod.

Prevádzkové hodiny Študentskej jedálne Trnavskej univerzity v Trnave,
ul. Priemyselná 4, Trnava

Výdaj obedov: pondelok – piatok od 11:30 – 13:30 hod.
Otváracie hodiny - bufet – výdaj minútkových jedál :  od 8:00 - 15:00 hod.

Prevádzkové hodiny Študentskej jedálne Trnavskej univerzity v Trnave,
ul. Kollárova 10, Trnava

Dovoz obedov: pondelok – piatok od 11:00 – 11:30 hod.