Skočiť na hlavný obsah

Útvary riadené prorektormi

Prorektor pre vonkajšie vzťahy

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a mobility

Ing. Mária Hercegová
tel.: 033/59 39 207
e-mail: maria.hercegova [at] truni.sk

Ing. Eva Matejovičová Filipová
tel.: 033/59 39 207
mobil: +421 915/815 396
e-mail: eva.filipova [at] truni.sk

Oddelenie pre marketing a PR

Mgr. Matúš Demko, PhD.
matus.demko [at] truni.sk
+421 918 899 854

Mgr. Barbora Likavská
barbora.likavska [at] truni.sk
033/5939 301

Prorektor pre rozvoj a informačné systémy

Referát pre rozvoj
Ing. Tatiana Uváčiková
Telefón: +421 33 5939 318
e-mail: tatiana.uvacikova [at] truni.sk

 

Prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

Oddelenie  pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
Ing. Gabriela Sekerešová, PhD.
vedúca oddelenia
Telefón: +421 33 5939 293
e-mail: gabriela.sekeresova [at] truni.sk

Daniela Kusá
Telefón: +421 33 5939 289
e-mail: daniela.kusa [at] truni.sk


Ubytovanie v ŠD
Ing. Miroslava Baranová
tel.: +421 33 5939 813
e-mail: miroslava.baranova [at] truni.sk

Mgr. Zuzana Sedláková
tel.: +421 33 5939 815
e-mail: zuzana.sedlakova [at] truni.sk 

Prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť
Referát pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť
Mgr. Anna Skupinová
tel.: +421 33 5939 354
e-mail: anna.skupinova [at] truni.sk