Skočiť na hlavný obsah

Útvary riadené rektorom

Kancelária rektora

PhDr. Adriana Krupová, PhD.
riaditeľka kancelárie rektora
adriana.krupova [at] truni.sk
033/59 39 395

Ing. Lívia Jánošková
livia.janoskova [at] truni.sk
033/59 39 203

Organizačný referát

Mgr. Daniela Ladvenicová
daniela.ladvenicova [at] truni.sk
033/59 39 393

Referát registratúry a spisovej služby

Miriam Zvolenská
miriam.zvolenska [at] truni.sk
033/59 39 337

 

Oddelenie pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality

Mgr. Júlia Gajdošová
julia.gajdosova [at] truni.sk
033/59 39 299

Mgr. Vladimír Filipovič
vladimir.filipovic [at] truni.sk
033/5939300

 

Referát kontroly

Ing. Kvetoslava Tibenská
hlavná kontrolórka
kvetoslava.tibenska [at] truni.sk
033/59 39 344

Referát obrany, civilnej ochrany a ochrany utajovaných skutočností

Mgr. Róbert Kostolanský
robert.kostolansky [at] truni.sk
033/59 39 343

 

Oddelenie pre riadenie ľudských zdrojov

Mgr. Anna Minarovičová
anna.minarovicova [at] truni.sk
033/59 39 351

 

Referát právnych služieb a vnútornej legislatívy

JUDr. Zuzana Krajčovičová
tel.: 033/5939 298
e-mail: zuzana.krajcovicova [at] truni.sk