Skočiť na hlavný obsah

Útvary riadené kvestorom

Kancelária kvestora

Ing. Soňa Domesová
tel.: +421 33 5939 205
e-mail: sona.domesova [at] truni.sk

Technický úsek

Ing. Ľubomír Krišica
tel.: +421 33 5939 356
e-mail: lkrisica [at] truni.sk

 

Referát energetického hospodárstva a investícií

Bc. Elena Zacharová
tel.: +421 335939217
e-mail: elena.zacharova [at] truni.sk

Referát skladového hospodárstva a autodopravy

Andrea Nitková
tel.: +421 33 5939 349
e-mail: andrea.nitkova [at] truni.sk

 

Oddelenie vnútornej prevádzky

Mgr. Andrej Maár
Vedúci oddelenia vnútornej prevádzky - miestnost č. 119
tel.: +421 33 5939 368
e-mail: andrej.maar [at] truni.sk

Referát pre verejné obstarávanie
Ing. Monika Koleňáková, PhD.
tel.: +421 33 5939 312
monika.kolenakova [at] truni.sk
 
Ing. František Drgoň
tel.: +421 33 5939 312
e-mail: frantisek.drgon [at] truni.sk
 
Oddelenie pre plán a rozpočet

Ing. Miroslava Gabalcová
tel: 033/5939377
a mail:  miroslava.gabalcova [at] truni.sk 

Ing. Kamila Osvaldová
tel: 033/59 39 352
e mail: kamila.osvaldova [at] truni.sk

Gabriela Zatková
tel.: 033/5939346
e-mail: gzatkova [at] truni.sk

Marcela Kužmová
tel.: 033/ 5939304
e-mail: marcela.kuzmova [at] truni.sk

 
Oddelenie učtárne a majetku

Ing. Daniela Ondrušková
tel.: 033/5939335
e-mail: daniela.ondruskova [at] truni.sk

Martina Rišková
tel.: 033/5939315
e-mail: martina.riskova [at] truni.sk

Zuzana Hrušovská
tel.: 033/5939314
e-mail: zuzana.hrusovska [at] truni.sk 

Renáta Hanová
tel.: 033/5939319
e-mail: renata.hanova [at] truni.sk

Mgr. Zuzana Jedličková
tel.: +421 33 5939 350
e-mail: zuzana.jedlickova [at] truni.sk

Jana Struková
tel.: +421 33 5939 309
e-mail: jana.strukova [at] truni.sk

 
Oddelenie mzdovej učtárne

Mgr. Vladimíra Michaličková
tel.: 033/5939 310
e-mail: vladimira.michalickova [at] truni.sk

Mgr. Bibiana Lackovičová
tel.: +421 33 5939 348
e-mail: bibiana.lackovicova [at] truni.skclass="spamspan"

Jana Struková
tel.: +421 33 5939 309
e-mail: jana.strukova [at] truni.skclass="spamspan"

Referát požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Mgr. Róbert Kostolanský
tel.:033/5939 343
email: rkostol [at] truni.sk