Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Útvary riadené kvestorom

Kancelária kvestora
Ing. Soňa Domesová
tel.: +421 33 5939 205
e-mail: sona.domesova@truni.sk


Technický úsek
Ing. Ľubomír Krišica
tel.: +421 33 5939 356
e-mail: lkrisica@truni.sk

Referát energetického hospodárstva a investícií
Ing. Mgr. Jana Ješková
tel.: +421 33 5939 217
e-mail: jana.jeskova@truni.sk

Referát skladového hospodárstva a autodopravy
Andrea Nitková
tel.: +421 33 5939 349
e-mail: andrea.nitkova@truni.sk

Oddelenie vnútornej prevádzky
Mgr. Andrej Maár
Vedúci oddelenia vnútornej prevádzky - miestnost č. 119
tel.: +421 33 5939 368
e-mail: andrej.maar@truni.sk


Referát pre verejné obstarávanie
Ing. Monika Koleňáková, PhD.
tel.: +421 33 5939 319
monika.kolenakova@truni.sk

Oddelenie pre plán a rozpočet

Ing. Miroslava Gabalcová
tel: 033/5939377
a mail:  miroslava.gabalcova@truni.sk 

Ing. Kamila Osvaldová
tel: 033/59 39 304
e mail:  kamila.osvaldova@truni.sk

Gabriela Zatková
tel.: 033/5939346
e-mail: gzatkova@truni.sk

Ing. Mária Podmanická, PhD.
tel: 033/59 39 352
e mail:  maria.podmanicka@truni.sk


Oddelenie učtárne a majetku

Ing. Daniela Ondrušková
tel.: 033/5939335
e-mail: daniela.ondruskova@truni.sk

Zuzana Ďurovková
tel.: 033/5939315
e-mail: zdurovk@truni.sk

Mária Varenčáková
tel.: 033/5939314
e-mail: mvarenc@truni.sk 

Silvia Lančaričová
tel.: 033/5939314
e-mail: silvia.lancaricova@truni.sk

Mgr. Zuzana Jedličková
tel.: +421 33 5939 350
e-mail: zuzana.jedlickova@truni.sk 

Mgr. Bibiana Lackovičová
tel.: +421 33 5939 350
e-mail: bibiana.lackovicova@truni.sk


Oddelenie mzdovej učtárne

Mgr. Vladimíra Michaličková
tel.: 033/5939 310
e-mail: vladimira.michalickova@truni.sk

Ing. Anna Drinková
tel.: 033/5939 348
e-mail: anna.drinkova@truni.sk

Irena Novosedlíková
tel.: 033/5939 309
email: irena.novosedlikova@truni.sk


Referát požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Mgr. Róbert Kostolanský
tel.:033/5939 343
email: rkostol@truni.sk