Skočiť na hlavný obsah

Útvary riadené kvestorom

Kancelária kvestora

Ing. Soňa Domesová
tel.: +421 33 5939 205
e-mail: sona.domesova [at] truni.sk

Technický úsek

Ing. Ľubomír Krišica
tel.: +421 33 5939 356
e-mail: lkrisica [at] truni.sk

 

Referát energetického hospodárstva a investícií

Ing. Mgr. Jana Ješková
tel.: +421 33 5939 217
e-mail: jana.jeskova [at] truni.sk

Referát skladového hospodárstva a autodopravy

Andrea Nitková
tel.: +421 33 5939 349
e-mail: andrea.nitkova [at] truni.sk

 

Oddelenie vnútornej prevádzky

Mgr. Andrej Maár
Vedúci oddelenia vnútornej prevádzky - miestnost č. 119
tel.: +421 33 5939 368
e-mail: andrej.maar [at] truni.sk

Referát pre verejné obstarávanie
Ing. Monika Koleňáková, PhD.
tel.: +421 33 5939 319
monika.kolenakova [at] truni.sk
 
Ing. František Drgoň
tel.: +421 33 5939 319
e-mail: frantisek.drgon [at] truni.sk
 
Oddelenie pre plán a rozpočet

Ing. Miroslava Gabalcová
tel: 033/5939377
a mail:  miroslava.gabalcova [at] truni.sk 

Ing. Kamila Osvaldová
tel: 033/59 39 352
e mail: kamila.osvaldova [at] truni.sk

Gabriela Zatková
tel.: 033/5939304
e-mail: gzatkova [at] truni.sk

Ing. Mária Podmanická, PhD.
tel: 033/59 39 346
e mail:  maria.podmanicka [at] truni.sk

 
Oddelenie učtárne a majetku

Ing. Daniela Ondrušková
tel.: 033/5939335
e-mail: daniela.ondruskova [at] truni.sk

Zuzana Ďurovková
tel.: 033/5939315
e-mail: zdurovk [at] truni.sk

Mária Varenčáková
tel.: 033/5939314
e-mail: mvarenc [at] truni.sk 

Silvia Lančaričová
tel.: 033/5939314
e-mail: silvia.lancaricova [at] truni.sk

Mgr. Zuzana Jedličková
tel.: +421 33 5939 350
e-mail: zuzana.jedlickova [at] truni.sk 

Mgr. Bibiana Lackovičová
tel.: +421 33 5939 350
e-mail: bibiana.lackovicova [at] truni.sk

 
Oddelenie mzdovej učtárne

Mgr. Vladimíra Michaličková
tel.: 033/5939 310
e-mail: vladimira.michalickova [at] truni.sk

Mgr. Bibiana Lackovičová
tel.: 033/5939 348
e-mail: bibiana.lackovicova [at] truni.sk

Irena Novosedlíková
tel.: 033/5939 309
email: irena.novosedlikova [at] truni.sk

 
Referát požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Mgr. Róbert Kostolanský
tel.:033/5939 343
email: rkostol [at] truni.sk