Skip to main content

Student canteen

Hlavným poslaním prevádzky Študentskej jedálne Trnavskej univerzity v Trnave je poskytovať stravovacie služby vysokého štandardu pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave, pre zamestnancov univerzity ako aj pre iných záujemcov v zmysle platných právnych predpisov. 

Študentská jedáleň Trnavskej univerzity v Trnave  zabezpečuje:

  • Stravovanie študentov, doktorandov, zamestnancov prostredníctvom bezlístkového elektronického objednávania jedál a minútiek z aktuálneho menu - na základe zálohovej platby uloženej na karte študenta alebo zrážky zo mzdy za odobratú stravu u zamestnanca. Minimálny vklad na kartu musí činiť 10 EUR. Stravovanie pre zamestnancov iných organizácií a firiem i ďalších osôb podľa záujmu.
  • Slávnostné stolovanie pri rôznych príležitostiach - formou banketov, recepcií, alebo kombinovaného slávnostného stolovania - pri promóciách, obhajobách, habilitáciách, inauguráciách, životných a pracovných jubileách, svadobných hostinách a pod. Tiež zabezpečuje cateringové služby, občerstvenie na rôzne semináre, kongresy, konferencie, porady, školenia, kurzy a pod. - formou teplých bufetov, studených jedál, bagiet, obložených chlebíčkov, pagáčov a iných  rôznych druhov pečiva, zákuskov a studených jedál vrátane kompletného nápojového servisu (teplé i studené nápoje atď.), a to tak v priestoroch Študentskej jedálne i do iných priestorov v meste Trnava - podľa požiadaviek a dohody.

Kontakty:

Ing. Mária Danková Jana Belicová
vedúca prevádzky študentskej jedálne referent pre stravovanie
tel. č.: 033/5939 333, fax: 033/5939 300 tel. č.: 033/5939 386
e-mail: maria.dankova [at] truni.sk e-mail: jana.belicova [at] truni.sk

Ďalšie informácie:
Aktuálny jedálny lístok a objednanie stravy cez internet - http://strava.truni.sk
Informácie k systému CardPay
Doplnenie kreditu na účte stravníka v Cardpay bankovým prevodom
Podpora stravovacích služieb


O Z N A M

 Prevádzkové hodiny Študentskej jedálne Trnavskej univerzity v Trnave,
 ul. Hornopotočná  23, Trnava

Výdaj obedov: pondelok – piatok od 11:00 – 13:45 hod.
Výdaj minútkových jedál:             od 10:00 - 15:00 hod.
Otváracie hodiny - bufet:             od 10:00 - 15:00 hod.

Prevádzkové hodiny Študentskej jedálne Trnavskej univerzity v Trnave,
ul. Priemyselná 4, Trnava

Výdaj obedov: pondelok – piatok od 11:30 – 13:30 hod.
Otváracie hodiny - bufet – výdaj minútkových jedál :  od 8:00 - 15:00 hod.

Prevádzkové hodiny Študentskej jedálne Trnavskej univerzity v Trnave,
ul. Kollárova 10, Trnava

Výdaj obedov: pondelok – piatok od 11:30 – 13:30 hod.
Otváracie hodiny - bufet – výdaj minútkových jedál:  od 8:00 - 15:00 hod.