Skočiť na hlavný obsah

Športové dni

 


História Športových dní
 
Stolný tenis 2019           Športové dni 2019          Majstrovstvá TU 2018
Športové dni 2015          Športové dni 2014          Športové dni 2013
Športové dni 2012          Športové dni 2011          Športové dni 2010
Športové dni 2009          Športové dni 2008          Športové dni 2007

Historické tabuľky Športových dní TU         Galéria šampiónov TU          Organizačný výbor

Historické tabuľky obsahujú súhrnnú bilanciu získaných "medailových umiestnení" a olympijských bodov fakultných a zamestnaneckých družstiev vo futbale a v basketbale na doterajších ročníkoch Športových dní TU. V stolnom tenise sa spočítavajú "medaily" a body tak, že do fakultného súčtu sa rátajú body študentov a pedagógov príslušnej fakulty.  Označenie "Zamestnanci" v stolnom tenise patrí iba nepedagogickým zamestnancom rektorátu a pracovísk TU.


Športové dni Trnavskej univerzity finančne podporujú:
   Mesto Trnava                       Cominfo, a.s. Zlín                           Trnavský samosprávny kraj
    Cominfo, a.s. Zlín              TT SK