Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športový deň Trnavskej univerzity

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne blahoželáme nielen výhercom, ale aj všetkým zúčastneným:

Beh ženy: 1. Barbora Dlhovičová PdF | 2. Melánia Chovančíková PdF | 3. Natália Jamborová PdF
Beh muži: 1. Marek Majdan zam | 2. Erik Hrnčiarik zam | 3. Jakub Krakovský PF
Plávanie ženy: 1. Barbara Bartovičová PF | 2. Veronika Tomanová PF | 3. Romana Masárová FF
Plávanie muži: 1. Matej Andrejkovič PF | 2. Maroš Bílik FZaSP | 3. Dardan Danti PF
Volejbal: 1. Pedagogická fakulta "A" | 2. Pedagogická fakulta "B" | 3. FZSP
Futsal: 1. Zamestnanci | 2. Filozofická fakulta | 3. Právnická fakulta "B" | 4. Právnická fakulta "A"