Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športový deň Trnavskej univerzity

Taktiež budete mať možnosť zacvičiť si aerobic a maľovať športom. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u koordinátorov z fakúlt a rektorátu do 16. apríla 2018:
PF - dr. Nevolná | PdF - dr. Masaryková | FF - doc. Hrnčiarik | FZSP - doc. Puteková | TF - doc. Karaba | rektorát - Ing. Koricina.