Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športové dni 2004

2004 - 1.ročník 

Olympijský rok 2004 zostane navždy spojený s úvodným ročníkom najvýznamnejšieho podujatia Trnavskej univerzity v Trnave. V tomto roku sa podarilo v mestskej športovej hale zorganizovať 1. ročník Športového dňa TU pod patronátom rektora univerzity. Naša univerzita nemá vlastné športoviská, dokonca na väčšine fakúlt chýba v študijných programoch telesná výchova. Šport a pohyb však prirodzene patrí k záujmom mladých ľudí.  Okrem toho univerzita nemala dosiaľ podujatie, kde by sa mohli stretnúť študenti zo všetkých fakúlt. To boli hlavné motívy k organizácii podujatia, ktoré môže pritiahnuť študentov i zamestnancov k zdravému pohybu a zvýšiť povedomie k vlastnej univerzite. Za výraznej pomoci mesta Trnava sa podujatie podarilo zorganizovať a založila sa tradícia univerzitného športového dňa Trnavskej univerzity.

Putovné poháre rektora TU

V basketbale žien a vo futbale mužov sa uskutočnili prvé univerzitné turnaje, kde sa hralo systémom každý s každým. Všetky súboje boli nesmierne dramatické a väčšina reprezentantov fakúlt siahala až na dno síl. Z doteraz najnáročnejšieho merania síl vyšli víťazne družstvá basketbalistiek a futbalistov z Pedagogickej fakulty. Oba putovné poháre rektora TU sa na jeden rok "sťahovali" na Priemyselnú ulicu, do sídla vynovenej fakulty.

Majstrovstvá univerzity v stolnom tenise

V telocvični pod športovou halou sa uskutočnili stolnotenisové turnaje mužov a žien o titul majstra univerzity. Najsôr sa hrali zápasy v 4 a 5-členných skupinách, ktorých víťazi postupovali do finálových bojov. V súťaži mužov víťazila skúsenosť nad dravou mladosťou. Vo finále sa stretli dvaja zamestnanci, pričom výkon 73-ročného prof. Požára patril k ozdobám turnaja a zapíše sa do histórie Športového dňa TU.

V súťaži žien dominovali dievčatá z Filozofickej fakulty. Česť zamestnancov zachraňovala Anka Neslušanová svojou účasťou vo finálových bojoch.

Prof.JUDr. Peter Blaho, CSc, rektor Trnavskej univerzity v Trnave, s potešením dekoroval všetkých víťazov a vyzdvihol vysokú športovú úroveň podujatia, o ktorú sa zaslúžili všetci športovci i zúčastnení diváci.