Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Galéria šampiónov TU

Trnavská univerzita v Trnave založila v roku 2004 tradíciu športových súťaží svojich študentov a zamestnancov. V súlade s historickou faktografiou a prezentáciou univerzity je jej oprávneným záujmom, aby fotografie tých, ktorí sa stali majstrami univerzity alebo dosiahli v súťažiach popredné umiestnenie, boli zaznamenané  na webovom sídle univerzity.