Skočiť na hlavný obsah

Pedagogická fakulta - výberové konania na miesta učiteľov VŠ

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle ustanovení § 77 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

VK_odborný asistent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na vyučovanie pedagogických disciplín_15.11.2023

VK_docent v odbore 38 učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na teóriu vyučovania matematiky_15.11.2023

VK_profesor v odbore 18 informatika_15.11.2023

VK  odborný asistent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na pedagogiku voľného času_7.7.2023

VK  odborný asistent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na vyučovanie pedagogických disciplín_7.7.2023

VK  odborný asistent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na vyučovanie predmetov z dejín a teórie  vizuálneho umenia_7.7.2023

VK_odborný asistent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na výučbu psychologických disciplín pre sociálnych pedagógov a vychovávateľov_30_5_2023

VK  2 funkčné miesta docenta v odbore nemecký jazyk a literatúra_29.5.2023

VK  2 funkčné miesta docenta v študijnom odbore filológia, študijný program_ anglický jazyk a anglofónne kultúry_29.5.2023

VK  docent v odbore 18 informatika_29.5.2023

VK  docent v študijnom odbore 38 učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na teóriu vyučovania matematiky_29.5.2023

VK  odborný asistent so zameraním na teóriu raného vzdelávania, rozvoj ranej jazykovej gramotnosti a inklúzie_29.5.2023

VK  odborný asistent so zameraním na vyučovanie predmetov z oblasti teórie vyučovania matematiky (pracovné miesto je na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)_29.5.2023

VK  odborný asistent v odbore nemecký jazyk a literatúra so zameraním na nemeckú literatúru_29.5.2023

VK  odborný asistent v študijnom odbore filológia, študijný program_ anglický jazyk a anglofónne kultúry so zameraním na prekladateľstvo_29.5.2023

VK  odborný asistent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na informatiku_29.5.2023

VK  odborný asistent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo_29.5.2023

VK  vedúci Katedry chémie na PdF TU_29.5.2023

VK profesor  v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na didaktiku slovenskej literatúry_29.5.2023

VK profesor  v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na slovenský jazyk (jazyková diachrónia a synchrónia, onomastika)_29.5.2023

VK profesor  v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program_učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry_29.5.2023

VK profesor  v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy_29.5.2023

VK profesor v odbore 18 informatika_29.5.2023

VK_13_4_2023_docent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na matematiku

VK_13_4_2023_odborný asistent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na vyučovanie predmetov v študijnom programe učiteľstvo biológie

VK_13_4_2023_docent v odbore športová edukológia so zameraním na didaktiku telesnej výchovy

VK_13_4_2023_docent v študijnom odbore dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry so zameraním na vyučovanie predmetov z teórie a dejín vizuálneho umenia

VK_13_4_2023_profesor v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na informatiku

VK_13_4_2023_vedúci katedry pedagogiky výtvarného umenia

VK_16_11_2022_VŠ učitelia

VK_28_9_2022_docent  v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

VK_25_8_2022_docent v odbore nemecký jazyk a literatúra

VK_12_8_2022_odborný asistent v odbore filológia slovenského posunkového jazyka

VK_8_6_2022_VŠ_učitelia

VK_20_4_2022_profesor_učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

VK_13_4_2022_VŠ_učitelia

VK_22_2_2022_VŠ_učitelia

VK_15_11_2021_VŠ_učitelia

VK_1_10_vedúci/vedúca  katedry anglického jazyka a literatúry

VK_20_9_2021_VŠ_učitelia

VK_5_8_2021_VŠ_učitelia

VK_14_5_2021_VŠ_učitelia

VK_1_3_2021_profesor_docenti

VK_27_1_2021_docent v odbore filológia

VK_11_1_2021_vedecko-výskumný pracovník

VK_13_11_2020_VŠ_učitelia

VK_22_10_2020_VŠ_učitelia

VK_29_6_2020_VŠ_učitelia

VK_22_5_2020_VŠ_učitelia

VK_12_3_2020_VŠ_učitelia

VK_21_11_2019_VŠ_učitelia

VK_3_9_2019_VŠ_učitelia

VK_15_7_2019_VŠ_učitelia

VK_24_5_2019_VŠ_učitelia

VK_12_4_2019_VŠ_učitelia