Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

COVID-19

COVID AUTOMAT

COVID-19 TRUNI Zásadné pravidlá COVID-19 TRUNI Informácie   

COVID-19 TRUNI Semafor - zelená COVID-19 TRUNI Semafor - oranžová COVID-19 TRUNI Semafor - červená

Príkaz rektora TU č. 5/2021 k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov Trnavskej univerzity v Trnave počas trvania pandémie COVID-19
Príkaz rektora TU č. 4-2021 Organizácia a podmienky prevádzky na Študentskom domove Petra Pázmaňa Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19
Príkaz rektora TU č. 3-2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Trnavskej univerzite v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19
Covid Automat pre VŠ
Dodatok č. 6 k Príkazu rektora č. 2/2021 
Dodatok č. 5 k Príkazu rektora č. 2/2021 
Dodatok č. 4 k Príkazu rektora č. 2/2021 
Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 2/2021 
Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 2/2021 
Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 2/2021 
Príkaz rektora TU č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika  nákazy koronavírusom CoV – 19
Príkaz rektora TU č. 1/2021 Regulovaný režim na pracoviskách umiestnených v budovách TU v Trnave ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV-19
Príkaz rektora TU č. 6/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Trnavskej univerzite v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19
Príkaz rektora TU č. 7/2020 Organizácia a podmienky prevádzky na Študentskom domove Petra Pázmaňa Trnavskej univerzity v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19
Príkaz rektora TU č. 8/2020 Zmena organizácie a podmienok pedagogického procesu na Trnavskej univerzite v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19

Semafor pre vysoké školy
Semafor pre študentské domovy vysokých škôl

Pokyn upravujúci podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestancov na Trnavskej univerzite v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19

Covid-19: Pokyny k ubytovaniu zahraničných študentov