Skočiť na hlavný obsah

Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity

Dodatok č. 2

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika  nákazy koronavírusom  SARS-CoV – 2

 

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a v súlade s časťou B 1, ods. 2 uznesenia č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejneného v zbierke zákonov pod číslom 8/202,

sa v časti I,  Príkazu rektora č 2/2021 (ďalej len Príkaz), v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity TU, mení znenie ods. a) nasledovne:

  1. Zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 6. februára 2021 a ktorého platnosť zodpovedá aktuálne platnému režimu opatrení podľa systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) Alert (ďalej len Covid automat).
  2. Pracovný režim zamestnancov (práca z domácnosti, práca priamo na pracovisku, prekážka v práci na strane zamestnávateľa atď.) určuje v súlade s aktuálne platným režimom opatrení podľa Covid automatu a podľa rozpisu prítomnosti zamestnancov na pracoviskách TU v Trnave, odsúhlaseného rektorom TU, resp. dekankou/dekanom fakulty, priamy nadriadený.

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 8. 2. 2021.

 

V Trnave: 5. 2. 2021                                                  prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

                                                                             rektor Trnavskej univerzity v Trnave