Skočiť na hlavný obsah

Zabudol som všetky odpovede na kontrolné otázky. Ako mám postupovať?

Správa hesla a jeho obnova pri zabudnutí je v systéme IDM samoobslužná, pričom ponúka dve možnosti overenia identity pred vykonaním tejto operácie:

  • odpovede na kontrolné otázky
  • verifikačný kód poslaný na súkromnú emailovú adresu uvedenú na portáli v časti Kontaktné údaje.

Ak ste zabudli odpovede na všetky otázky, môžete teda použiť druhú možnosť - obnovu hesla pomocou verifikačného kódu. Ak zlyhá aj tento spôsob (napr. z dôvodu nesprávne uvedenej emailovej adresy), musí zmenu hesla vykonať správca systému IDM. Obnovenie hesla ako servisný zásah zo strany CIS je spoplatnený, pretože je nevyhnutný iba v prípade, ak používateľ nedodržal stanovené pokyny, s ktorými bol vopred oboznámený.

Poplatok môžete zaplatiť:

1.  bezhotovostným spôsobom s nasledujúcimi platobnými údajmi:

   Číslo účtu: 7000065500/8180    IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
   Variabilný symbol: pre študentov rovnaký ako pri platbe prolongačnej známky (nájdete ho v rozhraní MAIS študent v časti Štúdium -> Financovanie -> Variabilné symboly -> použite variabilný symbol pre ostatné platby) a pre zamestnancov nie je povinný
   Špecifický symbol: 99056
   Správa pre príjemcu: TUID Meno Priezvisko, obnova hesla
   Suma: 5,00 EUR

Pozn.: Variabilný symbol študentov pre ostatné platby je rovnaký ako variabilný symbol za prolongačnú známku.

Informáciu o tom, že ste platbu uhradili, nám pošlite na idm [at] truni.sk. Akonáhle bude Vaša platba v systéme MAIS priradená, obnovíme Vám heslo a oznámime túto skutočnosť mailom. Prevod a spracovanie platby môže trvať 2-3 dni.

2. v hotovosti (ak obnova hesla súri), dostavením sa osobne na pracovisko CIS v čase od 9:00 - 10:00 hod., kde môžete poplatok uhradiť v hotovosti alebo poštovou poukážkou. Heslo bude obnovené na počkanie.