Skočiť na hlavný obsah

Musím poskytnúť pravdivé údaje do systému (súkromnú e-mailovú adresu a pracovný telefónny kontakt)?

V zmysle ust. § 11 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmení neskorších predpisov:

"Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol."

Univerzita chráni Vaše osobné údaje a Vašu súkromnú e-mailovú adresu neposkytuje iným subjektom ani ju nikde nezverejňuje. Pracovný telefónny kontakt (povinný je iba pre zamestnancov) bude slúžiť pre vytvorenie interného telefónneho zoznamu, ku ktorému budú mať prístup iba zamestnanci a študenti univerzity. Tým, že sa aktualizácia pracovného telefónneho kontaktu prenáša priamo na zamestnanca sa zabezpečí v budúcnosti aktuálnosť údajov v telefónnom zozname.