Skočiť na hlavný obsah

Čo je TUID?

TUID (IDentifikátor Trnavskej Univerzity) je číselný identifikátor osoby na univerzite. Identifikátor je jednoznačný, to znamená, že každá osoba má priradenú iba jednu jedinečnú hodnotu TUID, a to aj v prípade, ak je študentom a zamestnancom súčasne. TUID tvorí 7 číslic, napr.:

1100241

Prvé dve číslice vyjadrujú rok, v ktorom bola osoba v systéme IDM vytvorená (11 pre rok 2011). Ďalších 5 číslic (00241=241) predstavuje poradové číslo vytvorenia v rámci daného roka. Vzhľadom na to, že systém IDM bol spustený do testovacej prevádzky v novembri v roku 2011, majú všetky osoby, ktoré boli od okamihu spustenia až do 31. 12. 2011 aktívnymi zamestnancami alebo študentmi univerzity, nastavenú túto hodnotu na 11. Od začiatku roku 2012 už hodnota zodpovedá skutočnému roku prvého nástupu na univerzitu. TUID sa nachádza na preukazoch študentov a zamestnancov, ktoré boli vyhotovené od 1.8.2012.