Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Medzinárodná kreditová mobilita (K107)

SPOLUPRÁCA S KRAJINAMI  MIMO  EÚ (Medzinárodná kreditová mobilita)  -  KA107

 STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE

Medzinárodná kreditová mobilita umožňuje spoluprácu vysokých škôl v krajinách programu s partnerskými krajinami vo svete. Európske vysokoškolské inštitúcie môžu spolupracovať s partnerskými krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ KA107 mobility jednotlivcov s partnerskými krajinami.

Na základe schválených projektov realizuje Trnavská univerzita v Trnave mobilitnú spoluprácu s týmito partnerskými krajinami a univerzitami:

 

Číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA107-034986

Začiatok projektu: 01/06/2017

Koniec projektu: 31/07/2019

(Ruská federácia, Nepál)

 

Číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA107-045965

Začiatok projektu: 01/06/2018

Koniec projektu: 31/07/2020

(Indonézia, Tunis, Ruská federácia a USA)

Medzinárodná kreditová mobilita zahŕňa mobilitu študentov na štúdium a mobilitu zamestnancov vysokých škôl  vo forme výučby alebo školení. Mobility sa realizujú na základe
podpísanej medziinštitucionálnej dohody s vysokou školou v partnerskej krajine. Trvanie študentskej mobility je priemerne 3 mesiace.

Mobilita zamestnancov vysokých škôl realizovaná vo forme výučby a školení, pričom oprávnení účastníci mobility sú zamestnanci vysokých škôl z krajiny programu a vysokých škôl z partnerskej krajiny

 - v prípade výučby: minimálne 8 hodín  výučby/týždeň

- mobilita sa musí realizovať v krajine inej ako je krajina pobytu  zamestnanca a tiež odlišnej od krajiny, v ktorej je zriadená vysielajúca organizácia-

- trvanie mobility: minimálne 5 dní (bez dní cesty)  maximálne 2 mesiace