Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Medzinárodná kreditová mobilita (K107)

SPOLUPRÁCA S KRAJINAMI  MIMO  EÚ (Medzinárodná kreditová mobilita)- KA107

Medzinárodná kreditová mobilita umožňuje spoluprácu vysokých škôl  v krajinách programu s partnerskými krajinami vo svete.

Oprávnené inštitúcie:

  • Vysoká škola krajiny programu, ktorá je držiteľkou ECHE (Erasmus charta pre vysokoškolské  vzdelávanie)  
  • Vysoká škola  krajiny programu  predkladá prihlášku v mene partnerstva a administruje pridelený grant pre všetky mobility
  • Vysoká škola v partnerskej krajine, ktorá musí mať podpísanú medziinštitucionálnu dohodu s vysokou  školou v krajine programu, nemá ECHE, ale zaväzuje sa  dodržiavať všetky  princípy a podmienky uvedené v ECHE

Medzinárodná kreditová mobilita zahŕňa mobilitu študentov na štúdium a mobilitu zamestnancov vysokých škôl  vo forme výučby alebo školení.

Trnavská univerzita je aktuálne zapojená do KA107 v projekte 2017 v období od 01.06.2017 do 31.05.2019 prostredníctvom Pedagogickej fakulty. V rámci  projektu je možné realizovať̌ prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:
Herzen University, Rusko
St. Xavier´s College  Maitighar , Kathmandu Nepál

Mobilita študentov na  štúdium  sa realizuje

  • na základe podpísanej medziinštitucionálnej dohody s vysokou školou v partnerskej krajine
  • študijného pobytu sa môžu zúčastniť̌ len študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia
  • trvanie mobility: priemerne 3 mesiace    

Dohodnuté počty študentských mobilít:
Počet študentov:                        incoming (na TU)                        outgoing (z TU)
Rusko:                                          3                                                       3 

Mobilita zamestnancov vysokých škôl realizovaná vo forme výučby a školení, pričom oprávnení účastníci mobility sú zamestnanci vysokých škôl z krajiny programu a vysokých škôl z partnerskej krajiny
 

  • v prípade výučby: minimálne 8 hodín  výučby/týždeň
  • mobilita sa musí realizovať v krajine inej ako je krajina pobytu  zamestnanca a tiež odlišnej od krajiny, v ktorej je zriadená vysielajúca organizácia.
  • trvanie mobility: minimálne 5 dní (bez dní cesty)  maximálne 2 mesiace

Dohodnuté počty učiteľských mobilít:
Počet učiteľov                     incoming(na TU)                            outgoing (z TU)
Rusko                                       3                                                          3
Nepál                                       2                                                           3