Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie pre študentov

Univerzitný futbalový turnaj 2016

V stredu, 11. mája 2016 od 10:00 hod. sa v areáli AŠK Trnava (za Študentským domovom Petra Pázmaňa) uskutočnil univerzitný futbalový turnaj

O POHÁR REKTORA UCM

Zimná univerziáda 2016

Na zimnej univerziáde SR 2016, ktorú organizovala Technická univerzita v Košiciach, reprezentovala Trnavskú univerzitu v Trnave Bc. Zuzana Takáčová, študentka Filozofickej fakulty, ktorá je štvornásobnou majsterkou TU v stolnom tenise.