Skočiť na hlavný obsah

Zamestnanci Ústavu dejín

Zamestnanci

PhDr. Marián Manák, PhD. - riaditeľ
tel.: +421 33 5939 382
e-mail: mmanak [at] truni.sk

 
PhDr. Henrieta Žažová, PhD.
tel.: +421 33 5939 382
e-mail: henrieta.zazova [at] truni.sk

e-mail: ustavdejin [at] truni.sk
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Pracovná náplň Ústavu dejín TU

Ústav dejín TU uskutočňuje spisovú a archívnu službu, výskumnú, evidenčnú, vedeckú a publikačnú činnosť súvisiacu s dejinami Trnavskej univerzity I. 1635 – 1777, a to:

1.

 • stará sa a kontroluje skartačnú činnosť na TU,
 • metodicky usmerňuje všetky útvary TU,
 • spolupracuje na príprave skartácie útvaroch TU a preberá písomnosti do archívu na základe preberacích protokolov,

2.

 • preberá, spracúva, sprístupňuje, eviduje a ochraňuje dokumenty z činnosti TU
 • zapožičiava tieto dokumenty pre úradné potreby pre štúdium,
 • využíva tieto dokumenty pre koordinované vedecké a publikačné ciele,

3.

 • sústreďuje bibliografické údaje formou počítačovej evidencie,
 • realizuje výskum v archívoch a sústreďuje excerpciu, xerokópie, mikrofilmy, CD, DVD
 • vytvára príručnú knižnicu z diel o Trnavskej univerzite v Trnave,
 • publikuje štúdie, zborníky, monografie,
 • spolupracuje s katedrami fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, ich doktorandmi,  konzultuje s univerzitami v Slovenskej republike, SAV a  s podobnými zahraničnýmivedeckými inštitúciami,
 • pôvodného zámeru sústreďovať produkciu tlačiarne TU (1640 – 1777) sa Ústav dejín vzdal pre enormné ceny kníh v antikvariátoch; a knižnice Spolku sv. Vojtecha i Západoslovenského múzea v Trnave majú zbierky tyrnavík sprístupnené pre štúdium.