Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: Barbora Likavská
04.07.2022

Aký bol akademický rok 2021/2022? Telemedicína, nový študijný program a tridsiate výročie

Trnava mesto (autorka foto Barbora Likavská)

Na Trnavskej univerzite máme za sebou produktívny akademický rok 2021/2022. Spustili sme nový študijný program a otvorili výučbu budúcich zdravotných sestier na simulátore. 

Okrem toho sme založili medzinárodné konzorcium, udelili čestný doktorát uznávanému kardiológovi Bélovi Merkélymu a psychológovi Jánovi Grácovi, venujeme sa výskumu rakoviny krčka maternice, ako prví sme začali vyučovať potravinové právo a predstavili sme, ako bude vyzerať nové Adalbertinum.

Na dôvažok: v medzinárodnom rebríčku U-Multirank 2021 sme zo slovenských univerzít prví. V novovytvorenom U-Multirank „Indexe spolupráce vyššieho vzdelávania“ získala univerzita štyri hodnotenia A z piatich.

Z diania na trnavskej alma mater vyberáme:

Trnavská univerzita: 30-ročná dcéra slobody

Zákon o zriadení Trnavskej univerzity bol prijatý 25. marca 1992 hlasmi KDH, VPN, ale aj poslancov ďalších strán. Navrhovatelia považovali za potrebné nadviazať na tradíciu pôvodnej Trnavskej univerzity z rokov 1635 – 1777, lebo „pre hľadanú identitu slovenského národa je nesmierne dôležitá aj úcta a pozitívny vzťah k histórii svojich kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií“. Bolo naliehavé „využiť tento historický klenot slovenského národa pre súčasné úsilie o obrodu jeho duchovnej slobody, kultúry a humanizmu“. Zákon podpísal aj vtedajší predseda SNR František Mikloško, podľa ktorého „Trnavská univerzita je prvorodenou dcérou slobody na Slovensku“.

Dňa 12. mája 1992 prezident ČSFR Václav Havel podľa ust. čl. 61 ods. 1 písm. ch) ústavného zákona o československej federácii vymenoval svojim dekrétom A. Hajduka za prvého rektora Trnavskej univerzity v Trnave.

Zápas o podobu vysokoškolského zákona

Rektor Trnavskej univerzity René Bílik pripomína, že uplynulé mesiace boli na vysokej škole poznačené pandémiou a dištančnou výučbou, ale napokon sa študenti vrátili naspäť na akademickú pôdu. „Medzi pozitíva tohto akademického roka rátam aj vysokú aktivitu našej Študentskej rady, ktorá sa významne zapojila do prebiehajúcich osláv 30. výročia obnovenia Trnavskej univerzity a obnovujúci sa študentský život na univerzite. Z toho mám naozaj úprimnú radosť,“ povedal R. Bílik.

Ako pripomína R. Bílik, súčasne to bol rok vyplnený zápasom o podobu novely vysokoškolského zákonaPodľa rektora Trnavskej univerzity bola jeho podstatou ochrana samosprávneho charakteru vysokých škôl pred etatistickými a centralizačnými zásahmi.

„Ten zápas sa, žiaľ, neuskutočnil len za rokovacími stolmi, ale jeho súčasťou boli aj masové protesty študentov v uliciach. Až po nich vznikol návrh, ktorý je v súčasnosti platný a ktorý počiatočné predstavy ministerstva školstva o riadení vysokých škôl a o ich vnútornom usporiadaní zmiernil do prijateľnejšej podoby.“

René Bílik, rektor, TRUNI, Trnava (autorka foto Barbora Likavská)

Counseling - nový študijný program na TRUNI

Trnavská univerzita sa kontinuálne rozvíja tri desaťročia, čoho výsledkom je aj otvorenie nového študijného programu counseling na teologickej fakulte. Counseling ako nedirektívna metóda sociálnej pomoci je vo svete známa už desaťročia. Overili si ju v USA, ale aj vo Veľkej Británii, v Taliansku či Rakúsku. Nie je to však „len“ sociálne poradenstvo. Absolvent takéhoto odboru získa vedomosti, zručnosti a kompetencie napríklad spoznať patologické správanie v komunite alebo rodine. 

Gulnora Hundley z University of Central Florida predstavila counseling ako spôsob pomoci jednotlivcom, aby hľadali svoje vlastné odpovede v živote. „Mnohí ľudia si myslia, že counselori dávajú rady a hovoria ľuďom, čo majú robiť, ale to nie je pravda. My sme tu pre ľudí, aby našli svoje vlastné odpovede a svoj spôsob života. Keď sa nám nedarí, sami si nevieme pomôcť a potrebujeme tretiu stranu, aby nám s tým pomohla.“

Budúcnosť je telemedicína

Trnavská univerzita sa v uplynulom akademickom roku zaradila medzi špičku európskych univerzít. Otvorila Telemedicínske simulačné centrum – prvé na Slovensku pre nelekárske zdravotnícke odbory (ošetrovateľstvo). Na simulátore sa budúce zdravotné sestry učia pracovať so „skutočným“ pacientom. Je to špeciálne upravená figurína, na ktorej je možné sledovať vybrané fyziologické funkcie, akými sú EKG, glykémia, saturácia kyslíkom či krvný tlak. Študenti musia poskytnúť náležitú zdravotnú starostlivosť a potrebné zručnosti získavajú už v škole, nie až v nemocničnej praxi. Dokonca si vyskúšajú ošetrovanie viacerých diagnóz a scenárov, ktoré môžu v realite nastať. Hlavným cieľom takéhoto vzdelávania je, aby budúci ošetrovatelia ovládali štandardizované diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské postupy. 

Lev, ktorý zastavil Hunov pred bránami Ríma

Dôležitou súčasťou Trnavskej univerzity je aj vedecké bádanie. Najnovšie prichádza s výsledkami svojej niekoľkoročnej práce prof. Miloš Lichner, SJ,  autor novej monografie Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte. V knihe prináša prvý slovenský preklad najdôležitejších Levových homílií a listov. Lev I., ktorý ako prvý pápež dostal prímeno Veľký a je napríklad patrónom organistov, nielenže potvrdil božskú i ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista a úspešne bojoval s nepravdivými náukami, ale navyše pred bránami Ríma zastavil hunského vodcu Attilu. Lev I. bol zvolený za pápeža v roku 440 a zomrel v roku 461. Na Petrovom stolci bol 21 rokov, čím sa jeho pontifikát zaraďuje medzi najdlhšie v histórii. Kto má záujem o ranocirkevné dejiny alebo sa chce zoznámiť s leoniánskym korpusom, môže siahnuť po tejto novej monografii z pera teológa a prorektora Trnavskej univerzity.

Počet študentov TRUNI rastie

Trnavská univerzita v posledných šiestich rokoch má stabilný a vyrovnaný počet študentov. Priemerný počet študentov v rokoch 2016 – 2021 bol 4 857 vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V súčasnosti na nej študuje 5 202 študentov, čo je najvyšší počet od roku 2016 a súčasne je to 7 % viac oproti priemeru. V sledovanom období oproti najnižšiemu počtu študentov (rok 2018) sa Trnavská univerzita rozrástla o 644 poslucháčov (čo je viac ako o 14 %). Sú to výborné výsledky, za ktorými stojí výnimočná kvalita vzdelávania, vedy a výskumu, tvrdá a poctivá práca, no tiež pevné tradície akademického života v Trnave siahajúce až do roku 1635.

Druhé kolo

Na troch fakultách Trnavskej univerzity – teologickej, filozofickej a pedagogickej – v súčasnosti ešte prebieha druhé kolo prihlášok. Spomedzi mnohých atraktívnych odborov je možné vybrať si ten, ktorý pribudol do ponuky ako najnovší. Je ním counseling, ktorý sa dá študovať práve na teologickej fakulte a je zameraný na aktívne sprevádzanie ľudí v krízových situáciách.  Druhé kolo prihlášok plánuje univerzita ukončiť 31. júla 2022.

Pokiaľ sa neviete dočkať nového akademického roka, môžete zažiť Trnavskú univerzitu aj skôr – napríklad vďaka letnej škole latinského jazyka, ktorá sa koná už začiatkom júla na filozofickej fakulte.

 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.