Skočiť na hlavný obsah
PR
24.03.2022

Skutočne európska univerzita: Založili sme medzinárodné konzorcium s partnermi z Portugalska, Francúzska či Turecka

Trnava (photo by Barbora Likavska)

Sedem európskych univerzít založilo medzinárodné konzorcium KreativEU. Cieľom je vytvoriť „skutočne európsku univerzitu“. Na tomto projekte participuje aj Trnavská univerzita.

KreativEU plánuje vytvoriť plne európsku univerzitu, ktorá by sa zamerala na strategickú spoluprácu medzi vysokými školami a implementovala atraktívny vzdelávací model na podporu európskej kohézie. Cestou má byť umelecká a kultúrna rôznorodosť, ktorá by prepájala vzdelávanie, výskum, inovácie a službu spoločnosti.

KreativEU: Ochrana kultúrneho dedičstva v širokom európskom kontexte

KreativEU je sieť univerzít, ktoré zdieľajú rovnakú víziu o dôležitosti európskeho kultúrneho dedičstva. Chcú spustiť výnimočný kvalitný vzdelávací „produkt“, ktorý predstaví lokálne a národné kultúrne tradície, remeslá a folklór – aby sa vyučovali v širšej európskej perspektíve.

kreativEU consortiumKreativEU má priniesť množstvo zaujímavých výstupov, ako napríklad spoločné nadnárodné a interdisciplinárne bakalárske, magisterské či PhD. programy, spoločné multikultúrne letné školy, verejné prednášky či celoživotné vzdelávanie. Plánuje sa založenie medzinárodného umeleckého inkubátora.

Snaha o spoločnú a zdieľanú kultúrnu identitu založenú na rešpektovaní, ochrane, zlepšovaní, šírení a opätovnom využívaní miestnej, národnej a regionálnej európskej umeleckej rozmanitosti je jednou z najnaliehavejších výziev pre nadchádzajúce roky, uvádzajú zakladatelia. „To, že sme založili toto medzinárodné konzorcium, je potvrdením internacionalizácie a ďalšieho rozvoja našej univerzity,“ hovorí prorektor Trnavskej univerzity pre zahraničné vzťahy prof. Miloš Lichner SJ.

KreativEU má členov od Portugalska po Turecko

Konzorcium KreativEU pozostáva z týchto inštitúcií:

• Polytechnic Institute of Tomar (Portugalsko)

• D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulharsko)

• Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach (ČR)

• Paul-Valéry Montpellier 3 University (Francúzsko)

• Valahia University of Targoviste (Rumunsko)

• Trnavská univerzita (Slovensko)

• Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University (Turecko)