Skočiť na hlavný obsah
PhDr. Marián Manák, PhD., Ústav dejín Trnavskej univerzity
12.05.2022

Pred tromi desaťročiami 12. mája 1992 bol vymenovaný prvý rektor obnovenej Trnavskej univerzity

Pred tromi desaťročiami 12. mája 1992 bol vymenovaný prvý rektor obnovenej Trnavskej univerzity

Pri podpisovaní zákona o zriadení Trnavskej univerzity dňa 25. marca 1992 na pôde Slovenskej národnej rady bolo zároveň vtedajším parlamentom prijaté aj uznesenie o zriadení Komisie pre vytvorenie Prípravného výboru ako garanta kvality na Trnavskej univerzite.

Za členov komisie boli vymenovaní minister školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky Ján Pišút, prvý námestník ministra školstva Vladimír Ďurikovič, predseda SAV Ladislav Macho, vedecký sekretár SAV Anton Hajduk, zástupca Akreditačnej komisie SR Jaroslav Smítal a primátor mesta Trnavy Imrich Borbély.

Komisia na svojom zasadnutí 6. mája 1992 odporučila ministrovi školstva J. Pišútovi, aby podľa ustanovenia §15 odst. 2 zákona o vysokých školách predložil prezidentovi Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR) Václavovi Havlovi návrh na vymenovanie RNDr. Antona Hajduka, DrSc. za prvého rektora Trnavskej univerzity.

Minister školstva s návrhom súhlasil a postúpil ho prezidentovi ČSFR. V liste prezidenta upovedomil, že vzhľadom k tomu, že univerzita vzniká od počiatku, neexistuje akademická obec, akademickí funkcionári, ani akademické senáty vysokej školy a jej fakúlt. Navrhol preto, aby A. Hajduk bol až do vzniku akademického senátu TU poverený aj tými právomocami, ktoré podľa vtedy platného zákona o vysokých školách č. 172/1990 Zb. inak prislúchali akademickému senátu univerzity.

O pár dní nato 12. mája 1992 prezident ČSFR V. Havel podľa ust. čl. 61 ods. 1 písm. ch) ústavného zákona o československej federácii vymenoval svojim dekrétom A. Hajduka za prvého rektora Trnavskej univerzity v Trnave.

Prezident však opomenul ministrovu pripomienku o absencii univerzitných orgánov, a v poverovacom dekréte sa nijako nezmienil o tom, či rektor preberie – aspoň dočasne – aj kompetencie akademického senátu univerzity a vznikajúcich fakúlt. Okolo platnosti menovacieho dekrétu rektora TU sa neskôr v odbornej i laickej verejnosti rozvírila široká, a komplikovaná právnická polemika. O tej si ale bližšie povieme nabudúce...

menovací dekrét anton hajduk rektor truni trnavská univerzita

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.