Skočiť na hlavný obsah
prof. Béla MERKELY, MD, PhD, MSc, FESC, FACC
13.05.2022

Zdravie je ako soľ, ktorá dáva chuť životu

prof. Béla MERKELY, MD, PhD, MSc, FESC, FACC

Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave prerokovala a schválila návrh rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc., na udelenie čestného titulu DOCTOR HONORIS CAUSA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE výnimočnej a medzinárodne uznávanej osobnosti, za celoživotné dielo a významný medzinárodný prínos pre vedecké poznanie a vzdelávanie v odboroch lekárskych vied prof. Béla MERKELY, MD, PhD, MSc, FESC, FACC.

Návrh prerokovala a schválila Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave na svojom zasadnutí dňa 7. apríla 2022 v Trnave. Čestný doktorát udelili prof. B. Merkelymu v závere akademického roka v stredu 11. mája 2022.

Hlavným centrom vedecko-výskumnej práce prof. B. Merkelyho je nefarmakologická liečba srdcových zlyhaní, nové techniky v intervenčnej kardiológii, invazívne a neinvazívne zobrazovanie pri srdcovom zlyhaní, arytmie a akútne koronárne syndrómy a napokon športová kardiológia.

Prinášame vám celý príhovor uznávaného kardiológa a rektora partnerskej Semmelweisovej univerzity:

prof. Béla MERKELY, MD, PhD, MSc, FESC, FACC

Slávnostný príhovor prof. Bélu Merkelyho pri preberaní titulu doctor honoris causa na Trnavskej univerzite v Trnave

„Zdravie človeka je ako soľ, ktorá dáva jedlu chuť, lebo kto nemá zdravie, nemôže si vychutnať žiadnu rozkoš ani pôžitok.“ 

Dovoľte mi, aby som vám pri príležitosti tejto slávnosti ponúkol úvahy Pétera Pázmánya. Osoba kardinála Pázmánya, zakladateľa bývalej Trnavskej univerzity, je dôležitým putom medzi našimi inštitúciami. A citát, ktorý som vybral, dokonale ilustruje, aká výnimočná je oblasť zdravotníckych vied, ktorá je spoločným priesečníkom aj pre Semmelweisovu a Trnavskú univerzitu.

Založenie Trnavskej univerzity v roku 1635 považoval Péter Pázmány za svoj najväčší úspech. Lekárske vzdelávanie sa na tejto inštitúcii datuje od roku 1769 po tom, ako cisárovná Mária Terézia vydala dekrét o zriadení lekárskej fakulty. Tak vznikla Semmelweisova univerzita, najstaršia univerzita medicíny a zdravotníckych vied v Maďarsku.

Takzvané intimátum Márie Terézie zo 7. novembra 1769 o lekárskej fakulte bolo v tom čase neoddeliteľnou súčasťou komplexného reformného procesu v celom impériu. Vychádzalo z poznania, že zdravotníctvo je prvoradým štátnym záujmom a ako také si vyžaduje vysokú mieru angažovanosti. Projekt lekárskej fakulty v Trnave vypracoval cisársky dvorný lekár Gerard van Swieten s holandskými koreňmi na základe fungovania viedenskej lekárskej fakulty, ktorú reformoval podľa vzoru Leidenskej fakulty. Predtým mohli uhorskí lekári študovať len na zahraničných univerzitách alebo súkromných školách. Chirurgovia sa vzdelávali v cechoch.

Výučba na lekárskej fakulte sa začala v roku 1770, spočiatku s piatimi katedrami: fyziológia a farmácia, anatómia, chirurgia, botanika a chémia a všeobecná patológia, teda so zameraním na klinickú prax. Pre novú fakultu bola postavená samostatná budova, ktorú navrhol Franz Anton Hillebrandt, považovaný za jedného z najznámejších rakúskych architektov z čias Márie Terézie a Jozefa II. Absencia vlastnej kliniky však spôsobila vážny problém vo výučbe patológie. Univerzita sa v roku 1777 presťahovala do Budína a krátko nato do Pešti, čo malo tento problém vyriešiť.

Semmelweisova univerzita oslávila v uplynulých rokoch 250. výročie svojho založenia a 250. akademický rok. Dnes je táto inštitúcia vedúcou inštitúciou lekárskych a zdravotníckych vied v Maďarsku a stredoeurópskom regióne, ktorá sa každoročne umiestňuje na čoraz vyšších priečkach svetových rebríčkov. V súčasnosti sme v prvej tristovke, ale naším cieľom je dostať sa medzi TOP 100 svetových univerzít a medzi 5 najlepších lekárskych univerzít v Európe.

Na naše historické korene, ktorým sme nedávno vzdali hold sériou cezhraničných osláv, sme nezabudli ani na chvíľu. Vieme, že naša univerzita získala svoj význam vďaka mnohým osobnostiam. Nie je náhoda, že dve z najvýznamnejších miest v našej senátnej sieni zdobia obrazy Petra Pázmánya a Márie Terézie – pod ich drobnohľadom prijímame rozhodnutia dôležité pre budúcnosť. A pri slávnostnom otvorení našej fakulty skladajú naši študenti prísahu na žezlo vyrobené v roku 1772 pre Lekársku fakultu Trnavskej univerzity.

Dnes tu stojíme ako hrdí potomkovia, ktorí sa s dedičstvom dobre vyrovnali. Trnavská univerzita je predchodkyňou troch maďarských univerzít: Semmelweisovej univerzity, Univerzity Eötvösa Loránda a Katolíckej univerzity Petra Pázmánya, ktoré patria k špičke vo svojich odboroch. Trnavská univerzita, ktorá bola obnovená v roku 1992 a v súčasnosti oslavuje 30. výročie svojho vzniku, si rovnako ako jej veľká predchodkyňa veľmi rýchlo získala prestíž a rešpekt v akademickom svete na Slovensku i v zahraničí a patrí medzi najkvalitnejšie vzdelávacie inštitúcie.

Je pre mňa potešením a cťou, že som mohol pred niekoľkými mesiacmi podpísať Memorandum o spolupráci s rektorom prof. PaedDr. René Bílikom, CSc., ktoré je dôležitým základom pre ďalšiu spoluprácu. Týka sa to výskumu, ako aj výmeny študentov a pedagógov, spoločných konferencií, sympózií a seminárov. Takáto medzinárodná spolupráca je mimoriadne významná, pretože je hlavnou hnacou silou transformácie poznatkov a vedeckého pokroku. A osobitný význam má, keď sa dohoda uzatvára medzi inštitúciami so spoločnou históriou siahajúcou niekoľko storočí dozadu!

Aj v kontexte našich historických väzieb mi bol pri príležitosti 30. výročia Trnavskej univerzity udelený titul Doctor honoris causa, ktorý ma mimoriadne teší. Som hrdý na naše spoločné korene i na našu rozvíjajúcu sa spoluprácu, ktorá spájala Trnavskú univerzitu a Semmelweisovu univerzitu v minulosti a bude spájať i v budúcnosti.

prof. Béla MERKELY, MD, PhD, MSc, FESC, FACC

rektor Semmelweisovej univerzity

prof. Béla MERKELY, MD, PhD, MSc, FESC, FACC

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.