Skočiť na hlavný obsah

Kontakty

Vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave
TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS
Štefánikova 3
811 06 Bratislava
 
JUDr. Milan Brňák
riaditeľ
Dúbravská cesta 9
842 34  Bratislava
telefón: 02/54774253, 52625673
e-mail: brnak [at] savba.sk

PhDr. Jozef Molitor
šéfredaktor
Štefánikova 3
811 06  Bratislava
telefón: 0908/721 331
e-mail: molitor [at] chello.sk

Mgr. Anna Skupinová
referent
Hornopotočná 23
918 43  Trnava
telefón: 033/5939354
e-mail: anna.skupinova [at] truni.skclass="spamspan"