Skočiť na hlavný obsah

Škodová komisia

Škodová komisia zasadá na riešenie škodových udalostí, ktoré dostáva vo forme písomných podnetov v tomto zložení:

Predsedníčka komisie: Ing. Daniela Naništová

Tajomníčka komisie: Ing. Danka Ondrušková

Členovia komisie: prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD., JUDr. Zuzana Krajčovičová, Ing. Kvetoslava Tibenská