Skočiť na hlavný obsah

Centrum jazykov

Naša filozofia

Centrum jazykov

 • Poskytneme kvalitnú jazykovú prípravu pre záujemcov z radov študentov Trnavskej univerzity, ako aj širšej verejnosti
 • Vystavíme doklad o vašej doterajšej jazykovej príprave – Európske jazykové portfólio
 • Naučíme Vás všeobecný cudzí jazyk – anglický, španielsky, nemecký, ruský, francúzsky, taliansky
 • Naučíme Vás latinský jazyk
 • Zdokonalíme Vás v odbornej anglickej terminológii v oblastiach:
  • zdravotníctvo,
  • sociálna práca,
  • ošetrovateľstvo,
  • fyzioterapia,
  • laboratórne vyšetrovacie metódy,
  • psychológia,
  • obchodná angličtina,
 • Cudzincom umožníme naučiť sa slovenský jazyk
 • Obohatíme Váš materinský jazyk na kurze „slovenský jazyk – jazyková kultúra“
 • Poskytneme Vám ďalšie možnosti jazykovej prípravy podľa Vašich požiadaviek, ako je napríklad:
  • nácvik písania odborných textov,
  • písanie obchodnej korešpondencie v cudzom jazyku,
  • powerpointové prezentácie odborného príspevku v cudzom jazyku
  • osvojenie si odbornej terminológie v odborných textoch
  • kurz zameraný len na gramatiku cudzieho jazyka
  • a iné na mieru ušité kurzy podľa Vašich potrieb a požiadaviek