Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Elektronická pošta pre študentov Zimbra 2

O systéme Zimbra 2

Systém Zimbra 2 je poštový server s funkciami skupinovej spolupráce (groupware), ktorý je určený pre študentov prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia.
Okrem bežných poštových služieb, obsahuje poštový server Zimbra aj funkcie skupinovej spolupráce, a to úlohy, kalendár, aktovku a zdieľanie. Zdieľať môžete poštu, adresár kontaktov, kalendár a zoznam úloh. Viac sa dozviete v dokumentácii.

K poštovým službám systému Zimbra 2 je možné pristupovať prostredníctvom viacerých rozhraní:

Systém bol zakúpený v rámci projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ.

Zimbra logo