Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Elektronická pošta pre študentov Zimbra 2

Kontakty

V prípade ďalších otázok a pripomienok k systému Zimbra 2 píšte na email adresu: zimbra2@truni.sk

Reakčný čas, v ktorom správca systému Zimbra2 najneskôr odpovie používateľovi na e-mailovú požiadavku v rámci Help Desk je 24 hodín počas pracovných dní.