Skočiť na hlavný obsah

Nastavenia poštovej schránky

Každý študent prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia TU má vytvorenú poštovú schránku v tvare meno.priezvisko [at] tvu.sk. V prípade rovnakých mien sa za priezvisko generuje číslo.

  •  Veľkosť poštovej schránky je 200 MB.
  •  Veľkosť prílohy a súboru aktovky je najviac 10 MB.
  •  Obsah poštových priečinkov Koš a Spam sa automaticky maže po 40 dňoch.

Poštová schránka je zrušená po uplynutí 10 dní od ukončenia platného štúdia.
V prípade ukončenia štúdia prvého stupňa (Bc.) je schránka zrušená po 150 dňoch od ukončenia platného štúdia, ak študent nenastúpi na druhý stupeň štúdia (Mgr.).

Ak vlastníte notebook, či PC je výhodne si naištalovať email klienta a poštu si zo servera Zimbra 2 sťahovať na lokálny počítač a na servery Zimbra2 (vo webmaile) mať poštu len za posledné dva mesiace.  

Email klienti pre PC, notebook:

Zimbra Desktop - podporované všetky funkcie Zimbry, náročnejší na zdroje PC, EN verzia  (Príručka - Inštalácia Zimbra Desktopu.)
Thunderbird - podpora základných funkcií Zimbry
Opera Mail  - podpora základných funkcií Zimbry
Pegasus Mail - podpora základných funkcií Zimbry

Nastavenie email klienta pre príjem pošty:

POP3+SSL
Klient stiahne všetkú poštu, alebo na serveri ostáva pošta napr. za posledný mesiac (nastaviť v klientovi). Odoslaná pošta ostáva len na klientovi.
Názov servera: mail.tvu.sk   
Port: 995
Pouzivateľské meno: váš email, alebo TUID
Zabezpečenie pripojenia : SSL/TSL
Metóda overenia : normálne heslo

IMAP+SSL
Na serveri ostáva všetká pošta. Je potrebné si dať pozor na zaplnenie email schránky. Odoslaná pošta ostáva na serveri.
Názov servera: mail.tvu.sk   
Port: 993
Pouzivateľské meno: váš email, alebo TUID
Zabezpečenie pripojenia : SSL/TSL
Metóda overenia : normálne heslo

Nastavenie email klienta pre odosielanie pošty:

SMTP+TLS
Názov servera: smtp2.tvu.sk
Port: 587
Zabezpečenie pripojenia: STARTTLS
Metóda overenia: normálne heslo
Používaťeľské meno: váš email, alebo TUID

SMTP+SSL
Názov servera: smtp2.tvu.sk
Port: 465
Zabezpečenie pripojenia: SSL/TSL
Metóda overenia: normálne heslo
Používaťeľské meno: váš email, alebo TUID

Použite jedno z nastavení, ktoré podporuje váš email klient.