Skočiť na hlavný obsah

Často kladené otázky (FAQ)

1. Prečo musím pre elektronickú komunikáciu s univerzitou používať univerzitnú emailovú schránku a nie svoju súkromnú?
2. Čo je to distribučná skupina ?
3. Čo je to globálny adresár a ako ho môžem použiť?
4. Čo mám robiť keď mi nefunguje prihlásenie do pošty Zimbra 2 (študent) a do ostatných IS (napr. MAIS) sa prihlásim ?1. Prečo musím pre elektronickú komunikáciu s univerzitou používať univerzitnú emailovú schránku a nie svoju súkromnú?
Univerzitná emailová schránka má viaceré výhody:

  • emaily sa doručujú v rámci lokálnej univerzitnej siete spoľahlivo a rýchlo, čo nie je možné zaručiť pri používaní iných poštových serverov (antispamové filtre, plné poštové schránky)
  • priamo v systéme je k dispozícii priebežne aj aktualizovaný adresár  (globálny adresár) všetkých študentov (neskôr aj zamestnancov) so základnými informáciami o danej osobe a jej kontaktnými údajmi
  • v globálnom adresári sú k dispozícii skupinové mailové adresy - distribučné skupiny,  vytvorené podľa formy štúdia, študijných programov a ročníka, čo umožňuje naraz odoslať správu viacerým študentom
  • systém umožňuje okrem tradičných poštových služieb aj ďalšie funkcie skupinovej spolupráce (aktovka, úlohy, globálny adresár)  viac sa dozviete v Web klient Zimbra  - Používateľská príručka


2. Čo je to distribučná skupina ?
Distribučná skupina (DS) je email adresa ktorej v systéme je priradená množina email adries. V našom prípade email adries študentov. 
Keď zašlete email na distribučnú skupinu, email bude doručený všetkým jeho členom.
Distribučné skupiny používajte len v odôvodnených prípadoch.  Je  zakázané ich zneužívanie na rozosielanie nevyžiadanej pošty.


3. Čo je to globálny adresár a ako ho môžem použiť?
Globálny adresár (GA) je zoznam kontaktov (hlavne email adresa) všetkých študentov univerzity so základnými organizačnými údajmi.  V globálnom adresári sú aj distribučné skupiny.
Pre vyhľadávanie v globálnom adresári postupujte podľa obrázka a textu :
nakliknutie GA

Pre vyhľadanie osoby do vyhľadávacieho poľa zadajte: priezvisko (email adresu, meno) alebo len ich časti a stlačte „Hľadať“.  
Pre vyhľadanie distribučných skupín jednej fakulty do vyhľadávacieho poľa zadajte napr.: PDF a stlačte „Hľadať“.   (PF, FF, TF, PDF, FZSP)
Pre vyhľadanie distribučných skupín jednej fakulty denné štúdium do vyhľadávacieho poľa zadajte napr.: "PDF, den"  a stlačte „Hľadať“.  
Pre vyhľadanie distribučných skupín jednej fakulty externé štúdium do vyhľadávacieho poľa zadajte napr.: "PDF, ext"  a stlačte „Hľadať“. 
V Zimbre 2 má každý užívateľ aj vlastný adresár kontaktov do ktorého si môžete kontakty vkladať z globálneho adresára. 


4. Čo mám robiť keď mi nefunguje prihlásenie do pošty Zimbra 2 (študent) a do ostatných IS (napr. MAIS) sa prihlásim ?
Pravdepodobne bol váš email účet zneužitý na rozosielanie SPAMu a preto bol automaticky uzamknutý.
Je potrebné, aby ste si zmenili heslo cez portál IDM  https://idmportal.truni.sk/ a uvedené oznámili na email adrese zimbra2 [at] truni.sk. Následne dôjde k prevereniu stavu email účtu a budeme Vás informavať o ďalšom postupe.
Zmena hesla je potrebná, pretože došlo k vyzradeniu hesla tretej strane a následne bol zo školského emailu rozosielaný SPAM.