Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športové aktivity

Mgr. Anna Skupinová
zabezpečovanie zmluvných vzťahov medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a zmluvnými partnermi
033/59 39 316 | anna.skupinova@truni.sk


 

Vážení študenti,
dovoľujeme si Vás informovať o možnosti zapojenia sa do športových aktivít v tomto akademickom roku v nasledovných športových zariadeniach:

 

plaváreň MTF STU v Trnave na ŠD Miloša Uhra, Bottova 23
od 24. 9. 2018 do 13.5. 2019:
pondelok: 19:30 – 20:30 - celý bazén
- vstup najmenej 10 min. pred začiatkom
- preukázať sa preukazom študenta TU

 

plaváreň ZÁTVOR - Trnava, Rovná 9
od 27. 9. 2018 do 12.5.2019:
štvrtok: 14:10 – 15:10 - dve dráhy
nedeľa: 19:00 – 20:00 - dve dráhy
- vstup najmenej 10 min pred začiatkom
- preukázať sa preukazom študenta TU 

 

telocvičňa - Stredná odborná škola OS, Lomonosovova č. 6, Trnava
od 25. 9. 2018 do 30.4.2019:
utorok: 18:00 - 19:30 fitness cvičenie (Kristína Hutárová, kristina.hutarova@tvu.sk)
            19:30 – 21:00 basketbal (Michaela Recegová)

streda: 19:30 - 21.00 florbal (Lenka Žuffová)

 

Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková ul., Trnava
od 1. 10. 2018 (malá telocvičňa): unidc.sk
pondelok: 20.15 - 21.15 Univerzity Dance Center - PILATES - Veronika
utorok: 17.15 - 18.15 Univerzity Dance Center - TWERK - Nika
streda: 19:00 - 20:00 Univerzity Dance Center - POWER Joga - Lenka
            20.10 – 21.10 Univerzity Dance Center - HATHA JOGA - Lenka

 

Využite jedinečnú možnosť rozhýbať svoje telo a zapojte sa do ponúkaných športových aktivít!

 


Ing. Jozef Koricina

organizácia celouniverzitných športových aktivít
033/59 39 345
jozef.koricina@truni.sk

Celouniverzitné športové aktivity s tradíciou ako základ reprezentácie univerzity:

  • Športové dni  TU – volejbalový a futsalový turnaj medzi fakultami o Pohár rektora TU
  • Stolný tenis – turnaj o majstra / majsterku TU
  • Zabezpečenie podmienok pre reprezentantov univerzity na príležitostných turnajoch alebo univerzitných súťažiach

Lenka Žuffová

Florbal - organizácia činností celouniverzitného Florbalového tímu TU
lenka.zuffova@tvu.sk


Andrej Valovič

organizácia tanečných kurzov pre študentov
StudentsWay, OZ
mob: 0918 648 627
unidc@unidc.skwww.unidc.sk