Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športové aktivity

Univerzita vytvára pre svojich študentov i podmienky pre pravidelné športové aktivity. Športovci si môžu vybrať: futbal, volejbal, basketbal, futsal, florbal alebo plávanie. Od roku 2004 organizuje Športové dni, ktorých cieľom je súťaženie študentov a zamestnancov jednotlivých súčastí univerzity. Tradične sa konajú súťaže v basketbale, volejbale a futsale o putovné poháre rektora TU a turnaje v stolnom tenise o majstra/majsterku univerzity. Najlepší športovci z týchto súťaží reprezentujú univerzitu na univerziádach SR alebo príležitostných súťažiach slovenských univerzít. Okrem toho majú študenti možnosť prihlásiť sa na rôzne tanečné a aerobné krúžky. 

Viac o histórii, podmienkach a víziách sa dozviete z rozhovoru s koordinátorom pre šport Ing. Jozefom Koricinom: Šport dokáže ľudí aj osudovo spojiť

---

Mgr. Anna Skupinová
zabezpečovanie zmluvných vzťahov medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a zmluvnými partnermi
033/59 39 316 | anna.skupinova@truni.sk
 

Vážení študenti,
aj v tomto akademickom roku máte možnosť bezplatne sa zapojiť do športových aktivít v športových zariadeniach:

plaváreň ZÁTVOR - Trnava, Rovná 9
od 24. 9. 2020 do 16. 5. 2021:
štvrtok: 14:10 – 15:10 - dve dráhy
nedeľa: 19:00 – 20:00 - dve dráhy
- vstup najmenej 10 min. pred začiatkom
- preukázať sa preukazom študenta TU

telocvičňa - Stredná odborná škola OS, Lomonosovova č. 6, Trnava             
od 1. 10. 2020 do 28. 4. 2021:
utorok: 18:00 - 19:30  futsal  
            19:30 – 21:00 basketbal (Michaela Recegová)
streda:  19:30 – 21:00 florbal (Lenka Žuffová)

telocvičňa Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková ul. č.13A, Trnava
od 24. 9. 2020 do 6. 5. 2021:

pondelok: 19.00 - 20.00  cross fit
štvrtok:    17.30 - 19.00  cross fit

lezecká stena BouldroFka, Trstínska 1, Trnava
od 23. 9. 2020 do 30. 6. 2021:

streda:  13:00 – 14:00
Rezervácia na michaela.liskova@tvu.sk

Využite jedinečnú možnosť rozhýbať svoje telo a zapojte sa do ponúkaných športových aktivít!


Ing. Jozef Koricina

organizácia celouniverzitných športových aktivít
033/59 39 345
jozef.koricina@truni.sk

Celouniverzitné športové aktivity s tradíciou ako základ reprezentácie univerzity:

  • Športové dni  TU – volejbalový a futsalový turnaj medzi fakultami o Pohár rektora TU
  • Stolný tenis – turnaj o majstra / majsterku TU
  • Zabezpečenie podmienok pre reprezentantov univerzity na príležitostných turnajoch alebo univerzitných súťažiach

Lenka Žuffová

Florbal - organizácia činností celouniverzitného Florbalového tímu TU
lenka.zuffova@tvu.sk


Andrej Valovič

organizácia tanečných kurzov pre študentov
StudentsWay, OZ
mob: 0918 648 627
unidc@unidc.skwww.unidc.sk