Skočiť na hlavný obsah

Športové aktivity

Univerzita vytvára pre svojich študentov i podmienky pre pravidelné športové aktivity. Športovci si môžu vybrať: futbal, volejbal, basketbal, futsal, florbal alebo plávanie. Od roku 2004 organizuje Športové dni, ktorých cieľom je súťaženie študentov a zamestnancov jednotlivých súčastí univerzity. Tradične sa konajú súťaže v basketbale, volejbale a futsale o putovné poháre rektora TU a turnaje v stolnom tenise o majstra/majsterku univerzity. Najlepší športovci z týchto súťaží reprezentujú univerzitu na univerziádach SR alebo príležitostných súťažiach slovenských univerzít. Okrem toho majú študenti možnosť prihlásiť sa na rôzne tanečné a aerobné krúžky. 

Viac o histórii, podmienkach a víziách sa dozviete z rozhovoru s koordinátorom pre šport Ing. Jozefom Koricinom: Šport dokáže ľudí aj osudovo spojiť

---

Ľubica Igazová
zabezpečovanie zmluvných vzťahov medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a zmluvnými partnermi
033/59 39 316 | lubica.igazova [at] truni.sk
 

Vážení študenti,

aj v tomto akademickom roku máte možnosť bezplatne sa zapojiť  do športových aktivít
v športových zariadeniach:

plaváreň ZÁTVOR - Trnava, Rovná 9
od 20. 9. 2021 do 30. 6. 2022:
štvrtok: 14:00 – 15:00  - celý bazén
-    vstup najmenej 10 min pred začiatkom
-    preukázať sa preukazom študenta TU

telocvičňa - Stredná odborná škola OS, Lomonosovova č. 6, Trnava             
od 21. 9. 2021 do 13. 5. 2022:
utorok: 18:00 - 19:30  futsal  
              19:30 – 21:00 basketbal          
streda:  19.30 – 21.00 florbal samuel.hrabovsky [at] tvu.sk              

lezecká stena  BouldroFka, Trstínska 1, Trnava
od 22. 9. 2021 do 30. 6. 2022
streda: 13.00 – 14.00 rezervácia na www.bouldrofka.sk

telocvičňa Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava
od 1.10.2021
pondelok: 19.00 – 20.00  cross fit
streda:      17.30 – 18.30  joga
štvrtok:     17.30 - 19.00  cross fit

Využite jedinečnú možnosť rozhýbať svoje telo a zapojte sa do ponúkaných športových aktivít!


Ing. Jozef Koricina

organizácia celouniverzitných športových aktivít
033/59 39 345
jozef.koricina [at] truni.sk

Celouniverzitné športové aktivity s tradíciou ako základ reprezentácie univerzity:

  • Športové dni  TU – volejbalový a futsalový turnaj medzi fakultami o Pohár rektora TU
  • Stolný tenis – turnaj o majstra / majsterku TU
  • Zabezpečenie podmienok pre reprezentantov univerzity na príležitostných turnajoch alebo univerzitných súťažiach

Samuel Hrabovský

Florbal - organizácia činností celouniverzitného Florbalového tímu TU
samuel.hrabovsky [at] tvu.sk