Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športové aktivity

Bc. Anna Sokolovičová
zabezpečovanie zmluvných vzťahov medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a zmluvnými partnermi
033/59 39 316 | anna.sokolovicova@truni.sk

 

Harmonogram športových aktivít v akademickom roku 2018/2019


plaváreň MTF STU v Trnave na ŠD Miloša Uhra, Bottova 23

od 25. 9. 2017- 12. 05. 2018:
pondelok: 19:30 – 20:30  - celý bazén
-  vstup najmenej 10 min pred začiatkom
-  preukázať sa preukazom študenta TU

plaváreň ZÁTVOR - Trnava, Rovná 9 
od 25.9. 2017 -12. 05. 2018:                                               
štvrtok: 14:00 – 15:00  - dve dráhy
nedeľa: 18:00 – 19:00 -  dve dráhy
-  vstup najmenej 10 min pred začiatkom
-  preukázať sa preukazom študenta TU

telocvičňa SOŠOS, Lomonosovova č. 2797/6, Trnava                    
od 26. 9. 2017- 09. 05. 2018:
utorok: 18:00 - 19:30 - fitness cvičenie ( Kristína Hutárová, kristina.hutarova@tvu.sk )
            19:30 – 21:00 - basketbal (Michaela Regecová, michaela.regecova@tvu.sk, michaelaregecova.rege@gmail.com)
streda: 19:30 – 21:00  - florbal (Lenka Žuffová, lenka.zuffova@tvu.sk )

Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková ul., Trnava
Od 2. 10. 2017:
pondelok: 19.15 - 20.15 Univerzity Dance Center (Reggaeton) (spoločenská miestnosť)
streda:      18:30 - 19:30 Univerzity Dance Center (Joga) (pohybové štúdio)

www.unidc.sk

Využite jedinečnú možnosť rozhýbať svoje telo a zapojte sa do ponúkaných športových aktivít!


Ing. Jozef Koricina

organizácia celouniverzitných športových aktivít
033/59 39 345
jozef.koricina@truni.sk

 

 

Rozvoj športových aktivít:

Celouniverzitné športové aktivity s tradíciou ako základ reprezentácie univerzity:

a)      Športové dni  TU – každoročné súťaže medzi fakultami o univerzitné športové tituly
b)      Futsalový a futbalový tím TU – vytváranie podmienok na tréningy a reprezentáciu univerzity na príležitostných turnajoch alebo univerzitných súťažiach


Lenka Žuffová

Florbal - organizácia činností celouniverzitného Florbalového tímu TU
lenka.zuffova@tvu.sk

 


Andrej Valovič

organizácia tanečných kurzov pre študentov
StudentsWay, OZ
mob: 0918 648 627
unidc@unidc.sk
www.unidc.sk