Skočiť na hlavný obsah

Právne poradenstvo

Právni poradcovia Trnavskej univerzity poskytujú študentom konzultácie a právnu pomoc v ťažkých životných situáciách, ktoré môžu byť touto pomocou riešené, alebo aspoň zmiernené. Medzi najdôležitejšie patria rodinnoprávne spory, dedičské spory, spotrebiteľské spory, spory na ochranu osobnosti, trestné veci na strane poškodeného, diskriminácia či iné životné situácie študenta. Ďalej pracovnoprávne spory, pracovné právo - obsah pracovnej zmluvy alebo dohody, práva a povinnosti, náhrada škody zamestnávateľovi, atď.

---

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

právne poradenstvo
033/59 39 642
robert.dobrovodsky [at] yahoo.de

 

 

Konzultačné hodiny: podľa nižšie uvedeného linku

 (či sa nerušia v konkrétny deň)

Konzultácie prebiehajú cez výučbové obdobie počas konzultačných hodín (odporúčame objednať sa e-mailom!) v miestnosti č. dverí: 313 (3. posch.), ľavé krídlo budovy, Právnická fakulta, Kollárova 10, Trnava.

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. je zamestnancom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,  Katedra občianskeho a obchodného práva. V rámci činnosti Centra podpory študentov ponúka študentom právnu pomoc v ťažkých životných situáciách, ktoré môžu byť touto pomocou riešené, alebo aspoň zmiernené -  rodinnoprávne spory, dedičské spory, spotrebiteľské spory, spory na ochranu osobnosti, trestné veci na strane poškodeného, diskriminácia či iné životné situácie študenta, prípadne jeho rodiny.  

Jeho dlhoročné praktické, ale i vedecké skúsenosti s  pomocou obetiam domáceho násilia, násilia na ženách, deťoch či senioroch, využije pri podpore študentov. V naliehavých prípadoch sprostredkuje trvalejšiu starostlivosť v rámci krízového strediska Aliancia žien Slovenska so sídlom v Bratislave, alebo v inom regionálnom krízovom stredisku, s ktorými dlhodobo spolupracuje.


JUDr. Viktor Križan, PhD.

právne poradenstvo
033/59 39 645 – 647
viktor.krizan [at] truni.sk
 

Konzultačné hodiny:

    • Každú stredu od 13,20 h do 15,20 h
    • Každý štvrtok od 12,45 h do 14,15 h - Teologická fakulta v Bratislave     

Konzultácie prebiehajú každú stredu cez výučbové obdobie počas konzultačných hodín (odporúčame ohlásiť sa e-mailom) v miestnosti č. dverí: 322 (3. posch.), ľavé krídlo budovy, Právnická fakulta, Kollárova 10, Trnava. Ďalej konzultácie prebiehajú v Bratislave na Teologickej fakulte, Kostolná ulica 1, každý štvrtok cez výučbové obdobie (odporúčame ohlásiť sa e-mailom alebo telefonicky).

JUDr. Viktor Križan, PhD.je zamestnancom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra občianskeho pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. V rámci činnosti Centra podpory študentov ponúka študentom právnu pomoc v ťažkých životných situáciách, ktoré môžu byť touto pomocou riešené alebo aspoň zmiernené -  pracovnoprávne spory, pracovné právo – obsah pracovnej zmluvy alebo dohody, práva a povinnosti, náhrada škody zamestnávateľovi, atď.


Pokračujeme s ďalším ročníkom Právnej kliniky mesta Trnava, ktorá prebieha aj s možnosťou osobných konzultácií v priestoroch trnavskej radnice. 

Na e-mailovú adresu pravna.poradna [at] truni.sk je možné zasielať otázky ohľadom právnych problémov a tiež je možné kontaktovať supervízora kliniky každú stredu od 8.45 do 10.00 h na telefónnom čísle 0917 863 233.

Tento semester ním je Mgr. Peter Mészáros, PhD. z Katedry občianskeho a obchodného práva PF TU.

Právna klinika