Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kariérne poradenstvo

Centrum podpory študentov reaguje na požiadavky študentov v posledných ročníkoch, pripravujúcich sa do prvého zamestnania. Proces prechodu študenta do zamestnania často nie je jednoduchý a vyžaduje si jeho profesionálne sprevádzanie. Cieľom poskytovania kariérneho poradenstva je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov Trnavskej univerzity v praxi a odbore.

Aktivity kariérneho poradenstva:

  • konzultácie pre študentov pre ich uplatniteľnosť na trhu práce (prezentácia životopisu, demo pohovor so spätnou väzbou)
  • organizovanie trhu pracovných príležitostí pre končiacich študentov
  • aktivity pre zvýšenie atraktivity štúdia na univerzite
  • komunikácia so zamestnávateľmi a v spolupráci s nimi vytváranie ponúk pracovných štáží pre študentov počas štúdia a po jeho ukončení

Aktivity kariérneho centra sú vykonávané v partnerstve s projektom PracaaKariera.sk.
V prípade záujmu môžete kontaktovať konzultantov projektu Miroslava Koleníka (0903 242 444) a Igora Holéczyho (0908 727 266).

Kancelária Kariérneho centra

Kedy: každý štvrtok (presný čas potrebné dohodnúť)
Kde: Študentský domov Petra Pázmaňa na Rybníkovej ul. 13/A, Trnava
         miestnosť Centra podpory študentov
Kontakt na objednanie: info@nakac.sk

Profily konzultantov: Profil Koleník
                                      Profil Holéczy