Skočiť na hlavný obsah

Kariérne poradenstvo

Tento typ poradenstva sa sústreďuje najmä na požiadavky študentov v posledných  ročníkoch, pripravujúcich sa do zamestnania. Cieľom tohto profesionálneho sprevádzania je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov Trnavskej univerzity v ich odbore. Poradenstvo zahŕňa konzultácie pre študentov pre ich uplatniteľnosť na trhu práce (prezentácia životopisu, demo pohovor so spätnou väzbou), organizovanie trhu pracovných príležitostí pre končiacich študentov, aktivity pre zvýšenie atraktivity štúdia na univerzite, komunikácia so zamestnávateľmi a v spolupráci s nimi vytváranie ponúk pracovných stáží pre študentov počas štúdia a po jeho ukončení.

---

Aktivity kariérneho poradenstva:

  • konzultácie pre študentov pre ich uplatniteľnosť na trhu práce (prezentácia životopisu, demo pohovor so spätnou väzbou)
  • organizovanie trhu pracovných príležitostí pre končiacich študentov
  • aktivity pre zvýšenie atraktivity štúdia na univerzite
  • komunikácia so zamestnávateľmi a v spolupráci s nimi vytváranie ponúk pracovných štáží pre študentov počas štúdia a po jeho ukončení

Aktivity kariérneho centra sú vykonávané v partnerstve s projektom PracaaKariera.sk.
V prípade záujmu môžete kontaktovať konzultantov projektu Miroslava Koleníka (0903 242 444) a Igora Holéczyho (0908 727 266).

Kancelária Kariérneho centra

Kedy: každý štvrtok (presný čas potrebné dohodnúť)
Kde: Študentský domov Petra Pázmaňa na Rybníkovej ul. 13/A, Trnava
         miestnosť Centra podpory študentov
Kontakt na objednanie: info [at] nakac.sktarget="_blank"

Profily konzultantov: Profil Koleník
                                      Profil Holéczy