Skočiť na hlavný obsah

Prorektori Trnavskej univerzity v Trnave

 

Prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu:
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Tel: +421 33 5939 206
e-mail: zuzana.nevolna [at] truni.sk


 

Prorektor pre rozvoj a informačné systémy:  
prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD. - štatutárny zástupca rektora

Tel.: +421 33 5939 206
e-mail: marek.majdan [at] truni.sk


 

Prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť:
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Tel.: +421 33 5939 214
e-mail: vladimir.rabik [at] truni.sk


 

Prorektor pre vonkajšie vzťahy
prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.

Tel.: +421 33 5939 214
e-mail: milos.lichner [at] truni.sk