Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pracovisko VO

Verejné obstarávanie na Trnavskej univerzite je zabezpečované referátom pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobou zodpovednou za verejné obstarávanie je:

Referát pre verejné obstarávanie
JUDr. Zuzana Bošnáková
tel.:033/5939319
e-mail: zuzana.bosnakova@truni.sk