Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko VO

Verejné obstarávanie na Trnavskej univerzite je zabezpečované referátom pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobou zodpovednou za verejné obstarávanie je:

Referát pre verejné obstarávanie

Ing. Monika Koleňáková, PhD.
tel.: +421 33 5939 312
e-mail: monika.kolenakova [at] truni.sk
 
Ing. František Drgoň
tel.: +421 33 5939 312
e-mail: frantisek.drgon [at] truni.sk